VocaBEXT Nyelviskola 
 
bejelentkezés szükséges
Tesztelési szempontok
Mivel egyik nyelv nem tükörképe a másiknak, és mivel minden nyelv rengeteg szabálytalanságot és kivételt tartalmaz, tesztjeinkben né­hány egyezményt kénytelenek voltunk bevezetni.
Szavak sorrendje a mondaton belül
Az angolban a szórend rögzített, a magyarban azonban többféle sorrendben is helyes ugyanaz a mondat. Angol-magyar tesztje­ink­ben ezért többféle sorrendben is megadtuk a magyar fordításokat, így például a "He works here." mondat esetén a rendszerünk mind­két alábbi fordítást elfogadja:
Ő itt dolgozik.
Ő dolgozik itt.
A magyar mondatok szavainak sorrendjével kapcsolatban rendsze­rünk egyetlen elvárása az, hogy a kijelentő mondatokban az alanyt mindig írjuk elöl, ugyanis nem fogja helyesnek minősíteni az alábbi fordításokat (holott egyébként helyesek):
Itt ő dolgozik.
Itt dolgozik ő.
Ezt az egyezményt azért vezettük be, mert különben a hosszabb mondatoknál túl sok fordítási variánsot fel kellett volna töltenünk. (Például egy négy­szavas mondatot 24-féle sorrendben lehet leírni, de ha a mondatokat az alannyal kezdjük, akkor az esetek száma máris 6-ra csökken.)
Teszteléskor ne feledjük tehát ezt az egyezményt:
Kezdjük az alannyal a mondatokat a magyar kijelentő mondatok megfogalmazásakor. A mondat többi szavát bármilyen sorrendben írhatjuk, ami nyelvtanilag helyes.
Elhagyható névmások
Az angol mondatokban a névmások nem hagyhatók el, mert ezek fejezik ki, hogy ki végzi a cselekvést. A magyar mondatokban ezzel szemben a névmások elhagyhatók, mert az igeragok nélkülük is ki­fejezik, hogy melyik személy végzi a cselekvést.
Tesztjeinkben megadtuk azokat a mondat-variánsokat is, melyekből hiányzik a névmás, viszont a rendszerünk csak abban az esetben fogadja el a névmások elhagyását, ha első vagy második személyt helyettesítő névmásról van szó (én, te, mi, ti).
A harmadik személyre vonatkozó személyes és mutató névmásokat (ő, ez/az, ők, ezek/azok) azonban nem hagyhatjuk el!
Az alábbi példamondatok közül csak azok felelnek meg ennek az egyez­ménynek, melyek nincsenek keresztülhúzva:
Én itt vagyok. Itt vagyok.
Te itt vagy. Itt vagy.
Ő itt van. Itt van.
Ez itt van. Itt van.
Az itt van. Itt van.
Mi itt vagyunk. Itt vagyunk.
Ti itt vagytok. Itt vagytok.
Ők itt vannak. Itt vannak.
Ezek itt vannak. Itt vannak.
Azok itt vannak. Itt vannak.
Teszteléskor tartsuk szem előtt tehát ezt az egyezményt:
A magyar mondatokból elhagyható névmások: én, te, mi, ti; nem elhagyhatóak: ő, ez/az, ők, ezek/azok.
Jelentések fordítása
Teszteléskor használjuk a szavaknak csak a leckékben feltüntetett jelentéseit (akkor is, ha ezeknek a szavaknak egyéb jelentéseit is ismerjük), mert a rendszert csak ezek fogadására készítettük fel.
Teszteléskor a központozási jeleket (.,!?) a mondatok beírásakor elhagyhatjuk, a betűket azonban ékezetekkel kell írni.
© 2014-2024 T.A.