VocaBEXT Nyelviskola 
 
bejelentkezés szükséges
Mondatrészek
Az egyszerű (nem összetett) mondat különböző mondatrészekből áll: alany, állítmány, tárgy, határozó és jelző.
Leckéinkben gyakran hivatkozunk a mondatrészekre, ezért ezeket az alábbiakban röviden áttekintjük.
Alany és állítmány
Az alanyra így kérdezünk: Ki? Mi? Kik? Mik?
Az állítmányra így kérdezünk: Mit állítunk?
Az alanyt szimpla vonalas, az állítmányt pedig dupla vonalas alá­húzással jelöljük. Példamondatok:
Péter könyvet olvas.
A ceruza itt van.
Két férfi dolgozik a kertben.
A ház magas.
A nagy csapatok a folyónál gyülekeztek.
Tárgy
A tárgyra így kérdezünk: Kit? Mit? Kiket? Miket?
Jelölés: szaggatott vonallal.
Péter könyvet olvas.
Én látlak téged.
Te ismered azt.
Az asszony adott egy almát.
Határozó
A határozónak sok fajtája van; ezek közül ötöt említünk.
Jelölés: hullámos vonallal.
Időhatározó: Mikor? Mióta? Meddig?
Én pihenni fogok ma.
Éva korán kel.
Helyhatározó: Hol? Hová? Honnan?
Éva a szobában tanul.
A ceruza ott van.
Társhatározó: Kivel? Mivel?
A gyerekek együtt játszanak.
Állapothatározó: Hogyan? Milyen állapotban?
A lány boldogan fogadta.
A kígyó mozdulatlanul várta áldozatát.
Módhatározó: Hogyan? Mi módon? Miként?
Kata szépen ír.
A katonák gyalog tették meg az utat.
Jelző
A jelzőnek is több fajtája van; ezek közül kettőt említünk.
Jelölés: pontozott vonallal.
Minőségjelző: Milyen?
A kicsi fiú alszik.
A vándor hosszú utat tett meg.
Mi fontos hírt kaptunk.
Mennyiségjelző: Hány? Mennyi?
Három almát kaptam.
Kata több baráttal is találkozott.
Sok mindent mondott.
© 2014-2024 T.A.