VocaBEXT Nyelviskola 
 
bejelentkezés szükséges
A tesztelés menete
A Nyelviskola fontos részét képezik a leckezáró vizsgák, melyek ab­ban segítenek, hogy a lecke szavait és nyelvtanát jól begyakoroljuk.
Lépések
1. Először olvassuk el a leckét. Ehhez kattintsunk a lecke cí­mé­re (pl. '1. lecke') vagy az alatta lévő képre, ekkor megjelenik a kiválasztott lecke tartalma. Tanuljuk meg a lecke szavait s tanul­mányozzuk fi­gyel­mesen a leckéhez tartozó nyelvtani szabá­lyo­kat, mert ezek se­gítségével kell hamarosan mondatokat alkotnunk.
2. Ha jól megtanultuk a leckét, következhetnek a leckezáró vizs­gák. Ehhez kattintsuk a lecke végén lévő táblázatban az első teszt utáni 'Start' hivathozásra. Elindul a teszt, mely abból áll, hogy a meg­je­le­nő szavak, kifejezések és mondatok jelentését (fordítását) be kell írnunk. A rendszer a válaszainket kiértékeli és osztályozza.
A tesztek felépítése
Az aktuális lecke tananyagára vonatkozó leckezáró teszt 20 feladat­ból áll. Ebből az első 5 feladat szó, a következő 5 feladat kifejezés, és az utolsó 10 feladat mondat (lásd az alábbi táblázatban), melye­ket egyik nyelvből a másikba kell fordítani.
sz sz sz sz sz k k k k k
m m m m m m m m m m
Az első lecke kivételével minden leckéhez 4 leckezáró teszt tartozik. Ezek közül a harmadik és negyedik összefoglaló teszt, amit a rend­szer úgy állít össze, hogy az első leckétől az aktuális leckéig az összes lecke feladatkészletéből feladatokat sorsol ki.
Az összefog­laló tesztek 40 feladatból állnak, és abban segítenek, hogy a nyelv­tanuló ne feledje el a korábbi leckék tudásanyagát.
A tesztelés mozzanatai
A Nyelviskolában egy tesztelés során kétszer lehet végigjárni a fel­adatokat. Ha már első végigjárásra minden feladatot tökéletesen megoldunk, akkor a tesztelésnek természetesen vége, és az ered­ményünket rögzíti a rendszer.
Ha az első végigjárás során egy vagy több hibát ejtünk, a rendszer még egy esélyt ad ezek kijavítására — ez a második végigjárás, en­nek végén a tesztelés befejeződik, és eredményünk elmentődik.
Tesztelés közben a helyes válaszok is megtekinthetők a válaszadás második mozzanatában, ha a tesztablak jobb alsó keretére kattintunk.
Szabályok
1. Egy vizsga akkor számít sikeresnek, ha három 9.90 feletti (vagy egy 10-es) osztályzatot értünk el — ellenkező esetben nem vagyunk eléggé felkészültek, és még tanulnunk kell.
2. A leckéhez tartozó összes vizsgát le kell tenni ahhoz, hogy a kö­vetkező lecke vizsgáinak nekifoghassunk. A tesztekből sorrendben kell levizsgázni ahhoz, hogy a Rangsorban előbbre lépjünk.
Fontos
A hagyományos VocaBEXT szókincs-tesztjeivel ellentétben a Nyelv­iskolában a tesztelés időhöz kötve. Ettől függetlenül azt tanácsoljuk, hogy tesztelés közben semmiféle segítségért ne folyamodjatok.
Ha tesztelés közben valakitől megkérdezzük a helyes választ vagy ha utánanézünk az elfelejtett szavaknak és nyelvtani szabályoknak, akkor pillanatnyilag jobb lesz ugyan az eredményünk, de az igazi tapasztalatszerzés elmarad, és ennek következtében néhány lecke után annyira felhalmozódnak a hiányosságaink, hogy nem fogunk boldogulni a tesztekkel. A tévedések részei minden tanulásnak.
© 2014-2024 T.A.