VocaBEXT Nyelviskola 
 
bejelentkezés szükséges
VocaBEXT Nyelviskola
A 2010 óta fennálló VocaBEXT szókincstesztelő rendszert abból a célból hoztuk létre, hogy használói gyorsan és ugyanakkor játékos módon fejleszthessék angol szókincsüket. A VocaBEXT Nyelviskola megalkotásával is hasonló a tervünk, ezzel azonban nem a passzív, hanem az aktív szókincset szándékozzuk gyarapítani, vagyis az an­gol mondatok és kifejezések megfogalmazásához szükséges isme­retek elsajátítására fektetjük a hangsúlyt.
Passzív és aktív szókincs
Amikor azt mondjuk, hogy ismerünk egy bizonyos angol szavat vagy kifejezést, ez a következő dolgok valamelyikét jelenti.
Lehet, hogy amikor elolvassuk vagy halljuk a szavat, akkor tud­juk, hogy mit jelent. Ez a passzív tudás. A passzív szókincs hasz­na, hogy általa az olvasott és hallott szavakat felismerjük, és ez segít az olvasott szövegek megértésében is. A hagyományos VocaBEXT angol-magyar tesztjeivel a passzív szókincsünket gyarapíthatjuk.
Egy angol szó ismeretének másik formája az, amikor emlékszünk az illető szó jelentésére, és azonkívül ezt megfelelően tudjuk használni (az ismert szavakból nyelvtanilag helyes mondatokat tudunk alkotni). Ez az aktív tudás. A VocaBEXT Nyelviskolával célunk az, hogy fel­használóink aktív nyelvtudását fejlesszük.
Szótanulás mondatokkal
A nyelvoktatói tapasztalat azt mutatja, hogy a nyelvtanulók akkor jegyzik meg tartósan a tanult szavakat és akkor tanulják meg ezek helyes hasz­nálati módját, ha a szavakat mondatokon belül tanul­mányozzák. Fontos tudni, hogy az igék alakja hogyan változik rago­záskor és különféle igeidőkben, a főnevek hogyan változnak többes számban, a névmások tárgy- és birtokos esetben, stb. stb.
Az aktív nyelvtudás fejlesztése
Sok nyelvtanuló van, aki csak a szókincsét próbálja gyarapítani, és megtörténhet, hogy több ezer angol szavat is ismer, de mégse tud egy épkézláb angol mondatot megfogalmazni. Ugyanakkor viszont vannak embe­rek, akik kétezer szavat se tudnak, viszont folyékonyan beszélnek angolul.
A különbség az, hogy mennyire 'aktívan' ismerünk egy szavat. 8000 szó passzív ismerete sem fog segíteni abban, hogy mondatokat al­kossunk. Előbb igyekezzünk aktívan elsajátítani a leggyakrabban használt, legfontosabb 500 vagy 1000 szavat.
Pusztán a szavak jelentését memorizálni nem a szótanulás leghaté­konyabb módja. Szókincsünk növelésének legjobb módja az olvasás. A szavakat mondatokatban nézve igyekezzünk megtanulni. Gyakran hasznos, ha egy szótárban utána nézünk a szavaknak, de lehetőleg mondatokban tanulmányozzuk ezeket, nem csak önmagukban.
A Nyelviskola ebben segít, a már megszokott szórakoztató formában.
© 2014-2024 T.A.