VocaBEXT Nyelviskola, ROMáN
 
bejelentkezés szükséges
Igeragozás múlt időben
Elöljárószavak: în, din
A birtokos névmás I/2: tău/ta, tăi/tale
16 új szó: om, viață, așa, astfel, cum, de ce...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 6.
 
magyar-román 6.
 
román-magyar 1-6. összefoglaló
 
magyar-román 1-6. összefoglaló
 
 
Igeragozás jövő időben
Elöljárószavak: cu, fără
A birtokos névmás I/3: său/sa, săi/sale; lui/ei
16 új szó: cuvânt, nume, a face, acum, azi...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 7.
 
magyar-román 7.
 
román-magyar 1-7. összefoglaló
 
magyar-román 1-7. összefoglaló
 
A személyes névmás tárgyesete 1: mă, te, îl/o
Elöljárószavak: la, de la
A birtokos névmás II/1: nostru/noastră...
16 új szó: carte, imagine, a ști, a spune, că, să...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 8.
 
magyar-román 8.
 
román-magyar 1-8. összefoglaló
 
magyar-román 1-8. összefoglaló
 
 
A személyes névmás tárgyesete 2: ne, vă, îi/le
Birtokos ragok: -ului, -ei, -ii
A birtokos névmás II/2: vostru/voastră...
16 új szó: ușă, fereastră, frumos, pe, lângă...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 9.
 
magyar-román 9.
 
román-magyar 1-9. összefoglaló
 
magyar-román 1-9. összefoglaló
 
A személyes névmás tárgyesete 3.
A melléknév fokozása 2: Felsőfok
A birtokos névmás II/3: lor
16 új szó: țară, drum, a iubi, a înțelege, ultim...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 10.
 
magyar-román 10.
 
román-magyar 1-10. összefogl.
 
magyar-román 1-10. összefogl.
 
 
A tanulás és a tesztelések menete
Lépések: 1. Először olvassuk el a leckét. Ehhez kattintsunk a lecke cí­mé­re (pl. '1. lecke') vagy az alatta lévő képre; ekkor megjelenik a kiválasztott lecke tartalma. Tanuljuk meg a lecke szavait, s tanul­mányozzuk figyelmesen a leckéhez tartozó nyelvtani szabá­lyo­kat, mert ezek segítségével kell hamarosan mondatokat alkotnunk.
2. Ha jól megtanultuk a leckét, következhetnek a leckezáró vizs­gák. Ehhez kattintsunk a lecke legvégén lévő táblázatban az első 'Start' hivatkozásra. Elindul a teszt, mely abból áll, hogy a meg­je­le­nő szavak, kifejezések és mondatok jelentését (fordítását) be kell írnunk. A rendszer a válaszainkat kiértékeli és osztályozza.
Szabályok: 1. Egy vizsga akkor számít sikeresnek, ha három 9.85 feletti (vagy egy 10-es) osztályzatot értünk el — ellenkező esetben nem vagyunk eléggé felkészültek, és még tanulnunk kell.
2. A leckéhez tartozó összes vizsgát le kell tenni ahhoz, hogy a kö­vetkező lecke vizsgáinak nekifoghassunk. A tesztekből sorrendben kell levizsgázni ahhoz, hogy a Rangsorban előbbre lépjünk.
© 2014-2024 T.A.