VocaBEXT Nyelviskola, ROMáN
 
bejelentkezés szükséges
A határozatlan névelő
Személyes névmások (egyes szám)
Igeragozás jelen időben (egyes szám)
16 új szó: băiat, fată, merge, vine, mare, mic...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 1.
 
magyar-román 1.
 
 
A határozott névelő
Személyes névmások (többes szám)
Igeragozás jelen időben (többes szám)
16 új szó: bărbat, femeie, învață, ajută, și, sau...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 2.
 
magyar-román 2.
 
román-magyar 1-2. összefoglaló
 
magyar-román 1-2. összefoglaló
 
A főnevek többes száma 1.
Az 'a fi' ige ragozása (jelen idő)
Kérdő névmások: cine, ce
16 új szó: școală, clasă, citește, scrie, cine, ce...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 3.
 
magyar-román 3.
 
román-magyar 1-3. összefoglaló
 
magyar-román 1-3. összefoglaló
 
 
A főnevek többes száma 2.
Az 'a fi' ige ragozása (múlt idő)
Határozók: bine, așa, numai, doar
16 új szó: tată, mamă, tânăr, bătrân, nou, vechi...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 4.
 
magyar-román 4.
 
román-magyar 1-4. összefoglaló
 
magyar-román 1-4. összefoglaló
 
A melléknevek többes száma
Az 'a fi' ige ragozása (jövő idő)
A birtokos névmás I/1: meu/mea, mei/mele
16 új szó: fiu, fiică, când, unde, cineva, ceva...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 5.
 
magyar-román 5.
 
román-magyar 1-5. összefoglaló
 
magyar-román 1-5. összefoglaló
 
 
A tanulás és a tesztelések menete
Lépések: 1. Először olvassuk el a leckét. Ehhez kattintsunk a lecke cí­mé­re (pl. '1. lecke') vagy az alatta lévő képre; ekkor megjelenik a kiválasztott lecke tartalma. Tanuljuk meg a lecke szavait, s tanul­mányozzuk figyelmesen a leckéhez tartozó nyelvtani szabá­lyo­kat, mert ezek segítségével kell hamarosan mondatokat alkotnunk.
2. Ha jól megtanultuk a leckét, következhetnek a leckezáró vizs­gák. Ehhez kattintsunk a lecke legvégén lévő táblázatban az első 'Start' hivatkozásra. Elindul a teszt, mely abból áll, hogy a meg­je­le­nő szavak, kifejezések és mondatok jelentését (fordítását) be kell írnunk. A rendszer a válaszainkat kiértékeli és osztályozza.
Szabályok: 1. Egy vizsga akkor számít sikeresnek, ha három 9.90 feletti (vagy egy 10-es) osztályzatot értünk el — ellenkező esetben nem vagyunk eléggé felkészültek, és még tanulnunk kell.
2. A leckéhez tartozó összes vizsgát le kell tenni ahhoz, hogy a kö­vetkező lecke vizsgáinak nekifoghassunk. A tesztekből sorrendben kell levizsgázni ahhoz, hogy a Rangsorban előbbre lépjünk.
© 2014-2023 T.A.