VocaBEXT Nyelviskola, NéMET
 
bejelentkezés szükséges
A határozott névelő
Személyes névmások (egyes szám)
Igeragozás jelen időben (egyes szám)
18 új szó: Junge, Mädchen, gehen, kommen...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
német-magyar 1.
 
magyar-német 1.
 
 
A határozatlan névelő
Személyes névmások (többes szám)
Igeragozás jelen időben (többes szám)
18 új szó: ...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
német-magyar 2.
 
magyar-német 2.
 
német-magyar 1-2. összefoglaló
 
magyar-német 1-2. összefoglaló
 
?
?
?
18 új szó: ...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
német-magyar 3.
 
magyar-német 3.
 
német-magyar 1-3. összefoglaló
 
magyar-német 1-3. összefoglaló
 
 
?
?
?
18 új szó: ...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
német-magyar 4.
 
magyar-német 4.
 
német-magyar 1-4. összefoglaló
 
magyar-német 1-4. összefoglaló
 
?
?
?
18 új szó: ...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
német-magyar 5.
 
magyar-német 5.
 
német-magyar 1-5. összefoglaló
 
magyar-német 1-5. összefoglaló
 
 
A tanulás és a tesztelések menete
Lépések: 1. Először olvassuk el a leckét. Ehhez kattintsunk a lecke cí­mé­re (pl. '1. lecke') vagy az alatta lévő képre; ekkor megjelenik a kiválasztott lecke tartalma. Tanuljuk meg a lecke szavait, s tanul­mányozzuk figyelmesen a leckéhez tartozó nyelvtani szabá­lyo­kat, mert ezek segítségével kell hamarosan mondatokat alkotnunk.
2. Ha jól megtanultuk a leckét, következhetnek a leckezáró vizs­gák. Ehhez kattintsunk a lecke legvégén lévő táblázatban az első 'Start' hivatkozásra. Elindul a teszt, mely abból áll, hogy a meg­je­le­nő szavak, kifejezések és mondatok jelentését (fordítását) be kell írnunk. A rendszer a válaszainkat kiértékeli és osztályozza.
Szabályok: 1. Egy vizsga akkor számít sikeresnek, ha három 9.90 feletti (vagy egy 10-es) osztályzatot értünk el — ellenkező esetben nem vagyunk eléggé felkészültek, és még tanulnunk kell.
2. A leckéhez tartozó összes vizsgát le kell tenni ahhoz, hogy a kö­vetkező lecke vizsgáinak nekifoghassunk. A tesztekből sorrendben kell levizsgázni ahhoz, hogy a Rangsorban előbbre lépjünk.
© 2014-2021 T.A.