VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
Egyszerű jövő idő: Négyszavas mondatok
Legtöbb, legkevesebb: most, fewest/least
Határozók: at least, at all
20 új szó: fact, data, open, close, full, whole...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 26.
 
magyar-angol 26.
 
angol-magyar 1-26. összefogl.
 
magyar-angol 1-26. összefogl.
 
 
Present Perfect 4.: Kérdő mondatok
A 'még' megfelelői: still, even, yet
Határozószavak: probably, actually
20 új szó: study, mind, teach, explain, real, likely...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 27.
 
magyar-angol 27.
 
angol-magyar 1-27. összefogl.
 
magyar-angol 1-27. összefogl.
 
'To be' ige, jelen idő: Tagadó kérdő mondatok
Felszólító mondatok: A 'let' ige
Határozószavak: finally, eventually
20 új szó: research, process, develop, produce...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 28.
 
magyar-angol 28.
 
angol-magyar 1-28. összefogl.
 
magyar-angol 1-28. összefogl.
 
 
Present Perfect 5.: Kijelentő mondatok II.
Elöljárószavak: during, according
Határozószavak: quite, particularly
20 új szó: manager, control, lead, decide, main...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 29.
 
magyar-angol 29.
 
angol-magyar 1-29. összefogl.
 
magyar-angol 1-29. összefogl.
 
'To be' ige, múlt idő: Tagadó kérdő mondatok
Elöljárószavak: across, around
Határozók: for example, maybe
20 új szó: market, price, sell, spend, poor, rich...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 30.
 
magyar-angol 30.
 
angol-magyar 1-30. összefogl.
 
magyar-angol 1-30. összefogl.
 
 
A tanulás és a tesztelések menete
Lépések: 1. Először olvassuk el a leckét. Ehhez kattintsunk a lecke cí­mé­re (pl. '1. lecke') vagy az alatta lévő képre; ekkor megjelenik a kiválasztott lecke tartalma. Tanuljuk meg a lecke szavait, s tanul­mányozzuk figyelmesen a leckéhez tartozó nyelvtani szabá­lyo­kat, mert ezek segítségével kell hamarosan mondatokat alkotnunk.
2. Ha jól megtanultuk a leckét, következhetnek a leckezáró vizs­gák. Ehhez kattintsunk a lecke legvégén lévő táblázatban az első 'Start' hivatkozásra. Elindul a teszt, mely abból áll, hogy a meg­je­le­nő szavak, kifejezések és mondatok jelentését (fordítását) be kell írnunk. A rendszer a válaszainkat kiértékeli és osztályozza.
Szabályok: 1. Egy vizsga akkor számít sikeresnek, ha három 9.80 feletti (vagy egy 10-es) osztályzatot értünk el — ellenkező esetben nem vagyunk eléggé felkészültek, és még tanulnunk kell.
2. A leckéhez tartozó összes vizsgát le kell tenni ahhoz, hogy a kö­vetkező lecke vizsgáinak nekifoghassunk. A tesztekből sorrendben kell levizsgázni ahhoz, hogy a Rangsorban előbbre lépjünk.
© 2014-2023 T.A.