VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
Present Perfect 1.: Bevezetés
A főnév birtokos esete
Idővel kapcsolatos fogalmak
20 új szó: garden, court, keep, sleep, healthy...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 21.
 
magyar-angol 21.
 
angol-magyar 1-21. összefogl.
 
magyar-angol 1-21. összefogl.
 
 
Folyamatos jelen: Négyszavas mondatok
Mindegyik, minden, az összes
Napszakok: morning, noon, afternoon...
20 új szó: field, forest, let, allow, clear, deep...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 22.
 
magyar-angol 22.
 
angol-magyar 1-22. összefogl.
 
magyar-angol 1-22. összefogl.
 
Present Perfect 2.: Tagadó mondatok
Sok: many, much, a lot of
Évszakok: spring, summer, autumn, winter
20 új szó: sea, fish, enjoy, swim, cold, warm...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 23.
 
magyar-angol 23.
 
angol-magyar 1-23. összefogl.
 
magyar-angol 1-23. összefogl.
 
 
Folyamatos múlt: Négyszavas mondatok
Kevés, néhány: few/little, a few
A hét napjai: Monday, Tuesday, Wednesday...
20 új szó: mountain, hill, wait, travel, natural...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 24.
 
magyar-angol 24.
 
angol-magyar 1-24. összefogl.
 
magyar-angol 1-24. összefogl.
 
Present Perfect 3.: A 'to be' ige
Több, kevesebb: more, fewer/less
A hét napjai: Saturday, Sunday, yesterday
20 új szó: earth, sun, star, fly, fall, interesting...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 25.
 
magyar-angol 25.
 
angol-magyar 1-25. összefogl.
 
magyar-angol 1-25. összefogl.
 
 
A tanulás és a tesztelések menete
Lépések: 1. Először olvassuk el a leckét. Ehhez kattintsunk a lecke cí­mé­re (pl. '1. lecke') vagy az alatta lévő képre; ekkor megjelenik a kiválasztott lecke tartalma. Tanuljuk meg a lecke szavait, s tanul­mányozzuk figyelmesen a leckéhez tartozó nyelvtani szabá­lyo­kat, mert ezek segítségével kell hamarosan mondatokat alkotnunk.
2. Ha jól megtanultuk a leckét, következhetnek a leckezáró vizs­gák. Ehhez kattintsunk a lecke legvégén lévő táblázatban az első 'Start' hivatkozásra. Elindul a teszt, mely abból áll, hogy a meg­je­le­nő szavak, kifejezések és mondatok jelentését (fordítását) be kell írnunk. A rendszer a válaszainkat kiértékeli és osztályozza.
Szabályok: 1. Egy vizsga akkor számít sikeresnek, ha három 9.85 feletti (vagy egy 10-es) osztályzatot értünk el — ellenkező esetben nem vagyunk eléggé felkészültek, és még tanulnunk kell.
2. A leckéhez tartozó összes vizsgát le kell tenni ahhoz, hogy a kö­vetkező lecke vizsgáinak nekifoghassunk. A tesztekből sorrendben kell levizsgázni ahhoz, hogy a Rangsorban előbbre lépjünk.
© 2014-2023 T.A.