VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
Kérdő mondatok (egyszerű jövő)
A mutató névmás jelzőként
Elöljárószavak: at, about
20 új szó: nature, air, live, change, everything...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 11.
 
magyar-angol 11.
 
angol-magyar 1-11. összefogl.
 
magyar-angol 1-11. összefogl.
 
 
Kérdő mondatok ('to be' ige, jelen idő)
A melléknév fokozása 1.
Elöljárószavak: for, against
20 új szó: husband, wife, better, worse, than...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 12.
 
magyar-angol 12.
 
angol-magyar 1-12. összefogl.
 
magyar-angol 1-12. összefogl.
 
Kérdő mondatok (folyamatos jelen)
A személyes névmás határozóként
Elöljárószavak: by, through
20 új szó: food, drink, send, bring, same, own...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 13.
 
magyar-angol 13.
 
angol-magyar 1-13. összefogl.
 
magyar-angol 1-13. összefogl.
 
 
Kérdő mondatok ('to be' ige, múlt idő)
A melléknév fokozása 2.
Elöljárószavak: between, among
20 új szó: head, face, need, try, such, both...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 14.
 
magyar-angol 14.
 
angol-magyar 1-14. összefogl.
 
magyar-angol 1-14. összefogl.
 
Kérdő mondatok (folyamatos múlt)
A birtokos névmás 2.: mine, yours, his/hers...
Elöljárószavak: within, towards
20 új szó: land, tree, have, become, soon, ago...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 15.
 
magyar-angol 15.
 
angol-magyar 1-15. összefogl.
 
magyar-angol 1-15. összefogl.
 
 
A tanulás és a tesztelések menete
Lépések: 1. Először olvassuk el a leckét. Ehhez kattintsunk a lecke cí­mé­re (pl. '1. lecke') vagy az alatta lévő képre; ekkor megjelenik a kiválasztott lecke tartalma. Tanuljuk meg a lecke szavait, s tanul­mányozzuk figyelmesen a leckéhez tartozó nyelvtani szabá­lyo­kat, mert ezek segítségével kell hamarosan mondatokat alkotnunk.
2. Ha jól megtanultuk a leckét, következhetnek a leckezáró vizs­gák. Ehhez kattintsunk a lecke legvégén lévő táblázatban az első 'Start' hivatkozásra. Elindul a teszt, mely abból áll, hogy a meg­je­le­nő szavak, kifejezések és mondatok jelentését (fordítását) be kell írnunk. A rendszer a válaszainkat kiértékeli és osztályozza.
Szabályok: 1. Egy vizsga akkor számít sikeresnek, ha három 9.90 feletti (vagy egy 10-es) osztályzatot értünk el — ellenkező esetben nem vagyunk eléggé felkészültek, és még tanulnunk kell.
2. A leckéhez tartozó összes vizsgát le kell tenni ahhoz, hogy a kö­vetkező lecke vizsgáinak nekifoghassunk. A tesztekből sorrendben kell levizsgázni ahhoz, hogy a Rangsorban előbbre lépjünk.
© 2014-2024 T.A.