VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
Számok 1-6.
A főnevek többes száma
Elöljárószavak: with, without
20 új szó: world, city, very, really, up, down...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 6.
 
magyar-angol 6.
 
angol-magyar 1-6. összefoglaló
 
magyar-angol 1-6. összefoglaló
 
 
Folyamatos jelen idő
A személyes névmás tárgyesetben
Elöljárószavak: in, on
20 új szó: door, table, know, see, him, her...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 7.
 
magyar-angol 7.
 
angol-magyar 1-7. összefoglaló
 
magyar-angol 1-7. összefoglaló
 
Kérdő mondatok (egyszerű jelen)
Tagadó mondatok (egyszerű jelen)
Elöljárószavak: from, into
20 új szó: car, road, do, make, always, never...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 8.
 
magyar-angol 8.
 
angol-magyar 1-8. összefoglaló
 
magyar-angol 1-8. összefoglaló
 
 
Folyamatos múlt idő
A birtokos névmás 1.: my, your, his/her/its...
Elöljárószavak: over, under
20 új szó: company, office, nobody, nothing...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 9.
 
magyar-angol 9.
 
angol-magyar 1-9. összefoglaló
 
magyar-angol 1-9. összefoglaló
 
Kérdő mondatok (egyszerű múlt)
Tagadó mondatok (egyszerű múlt)
Elöljárószavak: before, after
20 új szó: window, view, buy, happen, too, to...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 10.
 
magyar-angol 10.
 
angol-magyar 1-10. összefogl.
 
magyar-angol 1-10. összefogl.
 
 
A tanulás és a tesztelések menete
Lépések: 1. Először olvassuk el a leckét. Ehhez kattintsunk a lecke cí­mé­re (pl. '1. lecke') vagy az alatta lévő képre; ekkor megjelenik a kiválasztott lecke tartalma. Tanuljuk meg a lecke szavait, s tanul­mányozzuk figyelmesen a leckéhez tartozó nyelvtani szabá­lyo­kat, mert ezek segítségével kell hamarosan mondatokat alkotnunk.
2. Ha jól megtanultuk a leckét, következhetnek a leckezáró vizs­gák. Ehhez kattintsunk a lecke legvégén lévő táblázatban az első 'Start' hivatkozásra. Elindul a teszt, mely abból áll, hogy a meg­je­le­nő szavak, kifejezések és mondatok jelentését (fordítását) be kell írnunk. A rendszer a válaszainkat kiértékeli és osztályozza.
Szabályok: 1. Egy vizsga akkor számít sikeresnek, ha három 9.90 feletti (vagy egy 10-es) osztályzatot értünk el — ellenkező esetben nem vagyunk eléggé felkészültek, és még tanulnunk kell.
2. A leckéhez tartozó összes vizsgát le kell tenni ahhoz, hogy a kö­vetkező lecke vizsgáinak nekifoghassunk. A tesztekből sorrendben kell levizsgázni ahhoz, hogy a Rangsorban előbbre lépjünk.
© 2014-2023 T.A.