VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
A határozott és a határozatlan névelő
Személyes névmások (egyes szám)
Egyszerű jelen idő (egyes szám)
20 új szó: house, room, big, little, work, play...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 1.
 
magyar-angol 1.
 
 
Mutató névmások (egyes szám)
A 'to be' ige (egyes szám)
Felszólító mondatok
20 új szó: school, class, first, last, here, there...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 2.
 
magyar-angol 2.
 
angol-magyar 1-2. összefoglaló
 
magyar-angol 1-2. összefoglaló
 
Személyes névmások
Egyszerű jelen idő
Egyszerű múlt idő
20 új szó: family, child, read, write, best, next...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 3.
 
magyar-angol 3.
 
angol-magyar 1-3. összefoglaló
 
magyar-angol 1-3. összefoglaló
 
 
Mutató, határozatlan és kérdő névmások
A 'to be' ige jelen időben
A 'to be' ige múlt időben
20 új szó: year, day, was, were, what, who...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 4.
 
magyar-angol 4.
 
angol-magyar 1-4. összefoglaló
 
magyar-angol 1-4. összefoglaló
 
Egyszerű jövő idő
A mondatok szórendje
A tanultak összefoglalása
20 új szó: word, book, speak, talk, where, far...
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 5.
 
magyar-angol 5.
 
angol-magyar 1-5. összefoglaló
 
magyar-angol 1-5. összefoglaló
 
 
A tanulás és a tesztelések menete
Lépések: 1. Először olvassuk el a leckét. Ehhez kattintsunk a lecke cí­mé­re (pl. '1. lecke') vagy az alatta lévő képre; ekkor megjelenik a kiválasztott lecke tartalma. Tanuljuk meg a lecke szavait, s tanul­mányozzuk figyelmesen a leckéhez tartozó nyelvtani szabá­lyo­kat, mert ezek segítségével kell hamarosan mondatokat alkotnunk.
2. Ha jól megtanultuk a leckét, következhetnek a leckezáró vizs­gák. Ehhez kattintsunk a lecke legvégén lévő táblázatban az első 'Start' hivatkozásra. Elindul a teszt, mely abból áll, hogy a meg­je­le­nő szavak, kifejezések és mondatok jelentését (fordítását) be kell írnunk. A rendszer a válaszainkat kiértékeli és osztályozza.
Szabályok: 1. Egy vizsga akkor számít sikeresnek, ha három 9.90 feletti (vagy egy 10-es) osztályzatot értünk el — ellenkező esetben nem vagyunk eléggé felkészültek, és még tanulnunk kell.
2. A leckéhez tartozó összes vizsgát le kell tenni ahhoz, hogy a kö­vetkező lecke vizsgáinak nekifoghassunk. A tesztekből sorrendben kell levizsgázni ahhoz, hogy a Rangsorban előbbre lépjünk.
© 2014-2023 T.A.