VocaBEXT Nyelviskola, ROMáN
 
bejelentkezés szükséges
9. lecke
A személyes névmás tárgyesete 2: ne, vă, îi/le
Birtokos ragok: -ului, -ei, -ii
A birtokos névmás II/2: vostru/voastră...

Szókészlet

ușăfn ajtó
fereastrăfn ablak
masăfn asztal
scaunfn szék
frumosmn szép
adevăratmn igaz/igazi
pe noi; nens minket
pe voi; văns titeket
pe ei; îins őket
pe ele; lens őket
peesz -on/-en/-ön/-ra/-re
lângăesz mellett

A személyes névmás tárgyesete 2.

A személyes névmás tárgyesetben, többes számban:
hangsúlyoshangsúlytalan
minketpe noine
titeketpe voi
őketpe eiîi
őketpe elele
Amikor egy elöljárószót személyes névmás követ, a név­mást tárgy­esetben kell használni. Példák:
în minebennemcu noivelünk
din tinebelőledde la voitőletek
fără el/eanélkülela ei/elenáluk
cu minevelemfără tinenélküled
pe aceeaazonlângă elmellette

Főnevek és melléknevek

A scaun semleges nemű, a többi főnév nőnemű:
o ușădouă ușiușaușile
o fereastrădouă ferestrefereastraferestrele
o masădouă mesemasamesele
un scaundouă scaunescaunulscaunele
A leckében szereplő melléknevek alakjai:
egyes számtöbbes szám
hímnemnőnemhímnemnőnem
frumosfrumoasăfrumoși~moase
adevăratadevăratăadevărați~rate

Mutató névmások

Amikor egy mutató névmást főnév követ, a név­mást az alábbi, kiemelt formában kell használni:
ezez a ...azaz a ...
hímn.acestaacest ...acelaacel ...
nőnemaceastaaceastă ...aceeaacea ...
Példák mutató névmás és főnév társítására:
acest băiat ez a fiú această fată ez a lány
acel băiat az a fiú acea fată az a lány
acel rând az a sor acea casă az a ház

Birtokos ragok

Az eddigiekben tanult főneveket a következő ra­gok­kal kell használni birtokos esetben:
băiatului, bărbatului, copilului, tatălui, fiului, omu­lui, timpului, cuvântului, numelui, locului, rândului, nu­mărului, textului, scaunului;
fetei, casei, camerei, familiei, clasei, mamei, fiicei, ferestrei, mesei;
femeii, școlii, vieții, lumii, părții, cărții, imaginii, ii.
Példák a birtokos viszony kifejezésére:
camera băiatuluia fiú szobája
clasa feteia lány osztálya
copilul femeiia nő gyermeke
numele loculuia hely neve
ușa caseia ház ajtaja
imaginea școliiaz iskola képe
părțile textuluia szöveg részei
cuvintele mameiaz anya szavai
rândurile cărțiia könyv sorai

A birtokos névmás II/2.

A birtokos névmás alakja többes szám 2. személyben a birtok nemétől és számától függően változik:
Birtok nemehímnemnőnem
Egy birtokvostruvoastră
Több birtokvoștrivoastre
Példák a birtokos névmás használatára:
locul vostrua helyetek
casa voastrăa házatok
copiii voștria gyerekeitek
fiicele voastrea leányaitok
Példák az a avea ige használatára t.sz. 2.sz.-ben:
Aveți un fiu.Van egy fiatok.
Ați avut doi fii.Volt két fiatok.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 9.
 
magyar-román 9.
 
román-magyar 1-9. összefogl.
 
magyar-román 1-9. összefogl.
 
© 2014-2021 T.A.