VocaBEXT Nyelviskola, ROMáN
 
bejelentkezés szükséges
8. lecke
A személyes névmás tárgyesete 1: mă, te, îl/o
Elöljárószavak: la, de la
A birtokos névmás II/1: nostru/noastră...

Szókészlet

cartefn könyv
textfn szöveg
imaginefn kép
a știige tudni
a cunoașteige ismerni
a spuneige mondani
a vedeaige látni
pe mine; măns engem
pe tine; tens téged
pe el; îlns őt
pe ea; ons őt
ksz hogy
ksz hogy
laesz -nál/-nél/-hoz/-hez/-höz
de laesz -tól/-től

A személyes névmás tárgyesete 1.

A személyes névmásnak tárgyesetben két alakja van, egy hangsúlyos és egy hangsúlytalan alakja:
hangsúlyoshangsúlytalan
engempe mine
tégedpe tinete
őtpe elîl
őtpe eao
Szabály: a mondatból a névmás hangsú­lyos alakja el­hagyható, a hangsúlytalan alakja azonban nem:
cunoști pe mine?Ismersz engem?
Da, te cunosc.Igen, ismerlek.
Îl cunoașteți pe el?Ismeritek őt? (fiút)
O cunoaștem.Ismerjük (őt). (lányt)
Ei o văd pe Bea.Ők látják Beát.

Főnevek

A carte és imagine nőnemű, a text semleges nemű:
o carte două cărți cartea cărțile
un text două texte textul textele
o imagine două imagini imaginea imaginile

Elöljárószavak

Példák a la és de la elöljárószó használatára:
la o casăegy háznál/-hoz
la noinálunk/hozzánk
de la această casăettől a háztól
de la eitőlük

Igék. A "hogy" kötőszó

Az a ști (tudni), a cunoaște (ismerni), a spune (mondani) és a vedea (mondani) igék ragozása:
eu știutu știiel/ea știe
noi știmvoi știției/ele știu
eu cunosctu cunoștiel cunoaște
noi cunoaștemvoi cunoașteției cunosc
eu spuntu spuiel/ea spune
noi spunemvoi spuneției/ele spun
eu vădtu veziel/ea vede
noi vedemvoi vedeției/ele văd
A lecke igéi múlt időben:
a știuttudtaa cunoscutismerte
a spusmondtaa văzutlátta
Példák a használatára:
Știu înveți.Tudom, hogy tanulsz.
Eu spun ...Én (azt) mondom, hogy...
Vezi ...?Látod, hogy...?
A célhatározóként valamilyen cél, szándék kife­je­zésére használható. Példák a használatára:
Merg învăț.Megyek tanulni.
("Megyek, hogy tanuljak.")
Venim jucăm.Jövünk játszani.
Știi citești?Tudsz olvasni?
Vrem ajutăm.Akarunk segíteni.
Cum spun?Hogy mondjam?
De ce lucrăm?Miért dolgozzunk?

A birtokos névmás II/1.

A birtokos névmás alakja többes szám 1. személyben a birtok nemétől és számától függően változik:
Birtok nemehímnemnőnem
Egy birtoknostrunoastră
Több birtoknoștrinoastre
Példák a birtokos névmás használatára:
locul nostrua helyünk
casa noastrăa házunk
copiii noștria gyerekeink
fiicele noastrea leányaink
Példák az a avea ige használatára t.sz. 1.sz.-ben:
Avem un fiu.Van egy fiunk.
Am avut doi fii.Volt két fiunk.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 8.
 
magyar-román 8.
 
román-magyar 1-8. összefogl.
 
magyar-román 1-8. összefogl.
 
© 2014-2021 T.A.