VocaBEXT Nyelviskola, ROMáN
 
bejelentkezés szükséges
7. lecke
Igeragozás jövő időben
Elöljárószavak: cu, fără
A birtokos névmás I/3: său/sa, săi/sale; lui/ei

Szókészlet

cuvântfn szó
numefn név
locfn hely
rândfn sor
numărfn szám
partefn rész
a vreaige akarni
a faceige csinálni
lungmn hosszú
scurtmn rövid
acumhsz most
azihsz ma
cuesz -val/-vel
fărăesz nélkül

Igeragozás jövő időben

A jövő idő megformálásakor az ige alapformáját kell használni, ami elé oda kell tenni az 5. leckében már ismertetett voi/vei/va, vom/veți/vor segédigét.
Például az a merge ige ragozása jövő időben:
eu voi mergenoi vom merge
én fogok mennimi fogunk menni
tu vei mergevoi veți merge
te fogsz menniti fogtok menni
el/ea va mergeei/ele vor merge
ő fog menniők fognak menni
Példák jövő idejű mondatokra:
Eu voi învăța.Én fogok tanulni.
Și tu vei citi?Te is fogsz olvasni?
El nu va lucra.Ő nem fog dolgozni.
Noi vom merge.Mi fogunk menni.
Voi veți juca.Ti fogtok játszani.
Ele vor scrie.Ők fognak írni.

Elöljárószavak és névmások

Példák az elöljárószavak és névmások használatára:
cu copiiia gyerekekkel
Merg cu ea.Vele megyek.
fără camereszobák nélkül
Venim fără el.Nélküle jövünk.
cu acest omezzel az emberrel
în această casăebben a házban
Acest băiat este bun.Ez a fiú jó.
Această fată este bună.Ez a lány jó.

Főnevek, igék és melléknevek

A parte nőnemű, a többi főnév semleges nemű:
un cuvântdouă cuvintecuvântulcuvintele
un numedouă numenumelenumele
un locdouă locurilocullocurile
un rânddouă rândurirândulrândurile
un numărdouă numerenumărulnumerele
o partedouă părțiparteapărțile
Az a vrea (akarni) és a face (csinálni) igék ragozása:
eu vreautu vreiel/ea vrea
noi vremvoi vreției/ele vreau
eu factu faciel/ea face
noi facemvoi faceției/ele fac
Az igék múlt időben, és példamondatok az igékkel:
a vrutakarta făcutcsinált
Ei fac ceva.Ők csinálnak valamit.
Ce ai făcut?Mit csináltál?
Ea a vrut ceva.Ő akart valamit.
Ce vrei?Mit akarsz?
A melléknevek alakja egyes és többes számban:
egyes számtöbbes szám
hímnemnőnemhímnemnőnem
lunglungălungilungi
scurtscurtăscurțiscurte
o viață lungăegy hosszú élet
nume scurterövid nevek
cuvintele lungia hosszú szavak

A birtokos névmás I/3.

A birtokos névmás alakjai egyes szám 3. személyben:
Birtok nemehímnemnőnems.n.
Egy birtoksăusasău
Több birtoksăisalesale
Példák a fenti birtokos névmások használatára:
fiul său a fia fiica sa a leánya
fiii săi a fiai fiicele sale a leányai
A birtokos névmás fenti formáit használva nem derül ki a tulajdonos neme. A románban azonban ezt is ki­fejezhetjük a lui és ei személyes névmással:
hímnemű tulajdonos lui
nőnemű tulajdonos ei
fiul lui a fia (férfié) fiul ei a fia (nőé)
fiica lui a lánya (ffié) fiica ei a lánya (nőé)
Példák az a avea ige használatára e.sz. 3.sz.-ben:
El are o casă.Neki van egy háza.
A avut două fiice.Volt két leánya.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 7.
 
magyar-román 7.
 
román-magyar 1-7. összefogl.
 
magyar-román 1-7. összefogl.
 
© 2014-2021 T.A.