VocaBEXT Nyelviskola, ROMáN
 
bejelentkezés szükséges
6. lecke
Igeragozás múlt időben
Elöljárószavak: în, din
A birtokos névmás I/2: tău/ta, tăi/tale

Szókészlet

omfn ember
viațăfn élet
timpfn idő
lumefn világ
așahsz így/úgy
astfelhsz így/úgy
cumhsz hogyan/hogy
de cehsz miért
aceștians ezek
acesteans ezek
cinevans valaki/valakit
cevans valami/valamit
înesz -ban/-ben/-ba/-be
dinesz -ból/-ből

Igeragozás múlt időben

A román igék múlt idejű alakját meg kell tanulni:
a mergemennia mersment
a venijönnia venitjött
a jucajátszania jucatjátszott
a lucradolgoznia lucratdolgozott
a ajutasegítenia ajutatsegített
a învățatanulnia învățattanult
a citiolvasnia cititolvasott
a scrieírnia scrisírt
A múlt idő megformálásakor az ige múlt idejű alakját kell használni, ami elé oda kell tenni a 4. leckében már ismertetett am/ai/a, am/ați/au segédigét.
Például az a merge ige ragozása múlt időben:
eu am merstu ai mersel/ea a mers
én mentemte mentélő ment
noi am mersvoi ați mersei/ele au mers
mi mentünkti mentetekők mentek
A nu am, nu ai, nu ai... összevonható a n-am, n-ai, n-a stb. formában. Példák múlt idejű mondatokra:
Eu am scris.Én írtam.
Tu nu ai învățat.Te nem tanultál.
Și el a jucat.Ő is játszott.
Noi n-am lucrat.Mi nem dolgoztunk.
Voi ați ajutat.Ti segítettetek.
Ei n-au citit.Ők nem olvastak.
Dar ce ai scris?De mit írtál?
Când ați venit?Mikor jöttetek?
De ce a venit?Miért jött?

Főnevek

A leckében szereplő főnevek neme:
   • un om, un timp: hímnemű;
   • o viață, o lume: nőnemű főnév.
un omdoi oameniomuloamenii
o viațădouă viețiviațaviețile
un timpdoi timpuritimpultimpurile
o lumedouă lumilumealumile

Elöljárószavak és névmások

Az în és din elöljárószót követő román főnevet csak ak­kor kell határozott névelővel használni, amikor a fő­név­nek valamilyen jelzője van:
în camerăa szobába(n)
în camera vechea régi szobába(n)
din casăa házból
din casa micăa kicsi házból
Amikor az în és din elöljáró határozatlan névelős (un vagy o) főnév előtt szerepel, akkor az într-o/într-un illetve dintr-o/dintr-un formában kell használni:
într-un locegy helyben
într-o casă nouăegy új házba(n)
dintr-o clasă mareegy nagy osztályból
Példák a leckében szereplő névmások használatára:
Aceștia sunt buni.Ezek jók. (hímnemben)
Acestea sunt bune.Ezek jók. (nőnemben)
Acestea sunt case.Ezek házak.
Cineva este acasă?Valaki van otthon?
Ea a scris ceva.Ő írt valamit.

A birtokos névmás I/2.

A birtokos névmás alakja egyes szám 2. személyben a birtok nemétől és számától függően változik:
Birtok nemehímnemnőnems.n.
Egy birtoktăutatău
Több birtoktăitaletale
Példák a birtokos névmás használatára:
locul tăua helyed
viața taaz életed
copiii tăia gyerekeid
fiicele talea leányaid
Példák az a avea ige használatára e.sz. 2.sz.-ben:
Tu ai doi fii.Neked van két fiad.
Ai doar o viață.Csak egy életed van.
Nu ai o cameră?Nincs egy szobád?
Ai avut doi copii.Volt két gyereked.
Nu ai avut timp?Nem volt időd?
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 6.
 
magyar-román 6.
 
román-magyar 1-6. összefogl.
 
magyar-román 1-6. összefogl.
 
© 2014-2021 T.A.