VocaBEXT Nyelviskola, ROMáN
 
bejelentkezés szükséges
4. lecke
A főnevek többes száma 2.
Az 'a fi' ige ragozása (múlt idő)
Határozók: bine, așa, numai, doar

Szókészlet

tatăfn apa
mamăfn anya
tânărmn fiatal
bătrânmn öreg/idős
noumn új
vechimn régi
acelans az/azt
aceeans az/azt
am fostige voltam/voltunk
ai fostige voltál
a fostige volt
ați fostige voltatok
au fostige voltak
binehsz jól/jó
numaihsz csak
doarhsz csak

A főnevek többes száma 2.

A leckében szereplő főnevek neme:
   • un tată: hímnemű;
   • o mamă: nőnemű főnév.
A többes számú román főnevek ha­tározott név­e­lő­vel (a/az) használt alakját is meg kell tanulni, melye­ket az alábbi táblázat 4. oszlopa tartalmazza:
egy fiúkét fiúa fiúa fiúk
un băiatdoi băiețibăiatulbăieții
o fatădouă fetefatafetele
o casădouă casecasacasele
o camerădouă camerecameracamerele
un bărbatdoi bărbațibărbatulbărbații
o femeiedouă femeifemeiafemeile
un copildoi copiicopilulcopiii
o familiedouă familiifamiliafamiliile
o școalădouă școlișcoalașcolile
o clasădouă claseclasaclasele
un tatădoi tațitata/tatăltații
o mamădouă mamemamamamele
Példamondatok többes számban álló főnevekkel:
Bărbații sunt aici.A férfiak itt vannak.
Femeile sunt acasă.A nők otthon vannak.
Băieții sunt împreună.A fiúk együtt vannak.
Fetele sunt bine.A lányok jól vannak.
Tații lucrează.Az apák dolgoznak.
Doi copii scriu.Két gyerek ír.
Copiii citesc.A gyerekek olvasnak.
Familiile vin.A családok jönnek.

Az "a fi" ige ragozása múlt időben

Az a fi (lenni) ige ragozása múlt időben:
eu am fostén voltam
tu ai fostte voltál
el/ea a fostő volt
noi am fostmi voltunk
voi ați fostti voltatok
ei/ele au fostők voltak
Példamondatok a lenni ige múlt idejű használatára:
Eu am fost mic.Én kicsi voltam.
Tu ai fost bun.Te jó voltál.
Ea a fost tânără.Ő fiatal volt.
Pál a fost bătrân.Pál öreg volt.
Casa a fost veche.A ház régi volt.
Noi am fost aici.Mi itt voltunk.
Voi ați fost acolo.Ti ott voltatok.
Ele au fost acasă.Ők otthon voltak.
Fetele au fost aici.A lányok itt voltak.

Melléknevek

A leckében szereplő melléknevek:
hímnemnouvechitânărbătrân
nőnemnouăvechetânărăbătrână
Kifejezések a melléknevekkel:
un bărbat bătrânegy idős férfi
o casă vecheegy régi ház
femeia tânărăa fiatal nő
o școală nouăegy új iskola

Mutató névmások 2.

Az acela hímnemű, az aceea pedig nőnemű főne­veket helyettesít. Mindkettő jelentése az:
Acela este un băiat.Az egy fiú.
Aceea este o fată.Az egy lány.
Acela este mic.Az kicsi. (hímnemben)
Aceea este mică.Az kicsi. (nőnemben)

Határozószavak

Példamondatok a leckében lévő határozószavakkal:
Băieții joacă bine.A fiúk jól játszanak.
Tata este bine.(Az) apa jól van.
Numai ei joacă.Csak ők játszanak.
Doar el lucrează.Csak ő dolgozik.
Amikor beleegyezést fejez ki, a bine jelentése :
Bine, ajutăm.Jó, segítünk.
Bine, nu merg.Jó, nem megyek.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 4.
 
magyar-román 4.
 
román-magyar 1-4. összefogl.
 
magyar-román 1-4. összefogl.
 
© 2014-2021 T.A.