VocaBEXT Nyelviskola, ROMáN
 
bejelentkezés szükséges
3. lecke
A főnevek többes száma 1.
Az 'a fi' ige ragozása (jelen idő)
Kérdő névmások: cine, ce

Szókészlet

școalăfn iskola
clasăfn osztály
a scrieige írni
a citiige olvasni
acestans ez/ezt
aceastans ez/ezt
a fiige lenni
suntige vagyok/vannak
eștiige vagy
esteige van
suntemige vagyunk
suntețiige vagytok
aicihsz itt/ide
acolohsz ott/oda
cinens ki/kit
cens mi/mit

A főnevek többes száma 1.

A leckében szereplő főnevek neme:
   • o școală, o clasă: nőnemű főnevek.
A főnév neme határozza meg, hogy egyes számban az un vagy o névelőt, illetve többes számban a doi vagy două számnevet kell vele használni:
Főnév nemeegykét
hímnemundoi
nőnemodouă
semlegesundouă
Minden főnév többes számú alakját meg kell tanulni:
egy fiúkét fiúfiúk
un băiatdoi băiețibăieți
o fatădouă fetefete
o casădouă casecase
o camerădouă camerecamere
un bărbatdoi bărbațibărbați
o femeiedouă femeifemei
un copildoi copiicopii
o familiedouă familiifamilii
o școalădouă școlișcoli
o clasădouă claseclase
Példamondatok többes számban álló főnevekkel:
Două fete citesc.Két lány olvas.
Doi copii joacă.Két gyerek játszik.
Două familii vin.Két család jön.
Noi suntem fete.Mi lányok vagyunk.
Voi sunteți băieți.Ti fiúk vagytok.
Ei sunt copii.Ők gyerekek.

Az "a fi" ige ragozása

Az a fi (lenni) ige ragozása:
eu suntén vagyok
tu eștite vagy
el/ea esteő van
noi suntemmi vagyunk
voi suntețiti vagytok
ei/ele suntők vannak
Példamondatok a lenni ige használatára:
Eu sunt mare.Én nagy vagyok.
Tu ești bun.Te jó vagy.
El este rău.Ő rossz.
Dóra este mică.Dóra kicsi.
Clasa este bună.Az osztály jó.
Noi suntem aici.Mi itt vagyunk.
Voi sunteți acolo.Ti ott vagytok.
Ei sunt împreună.Ők együtt vannak.
Ele sunt acasă.Ők otthon vannak.
Az a citi (olvasni) ige ragozása:
eu citesctu citeștiel/ea citește
én olvasokte olvasolő olvas
noi citimvoi citiției/ele citesc
mi olvasunkti olvastokők olvasnak
Az a scrie (írni) ige ragozása:
eu scriutu scriiel/ea scrie
én írokte írsző ír
noi scriemvoi scrieției/ele scriu
mi írunkti írtokők írnak

Mutató névmások 1.

Az acesta hímnemű, az aceasta pedig nőnemű fő­ne­veket helyettesít. Mindkettő jelentése ez:
Acesta este un copil.Ez egy gyerek.
Aceasta este o clasă.Ez egy osztály.
Acesta este bun.Ez jó. (hímnemben)
Aceasta este bună.Ez jó. (nőnemben)

Kérdő névmások

Példák a cine (ki) és ce (mi) névmás használatára:
Cine ești?Ki vagy?
Cine este el?Ki ő?
Cine ajută?Ki segít?
Cine citește aceasta?Ki olvassa ezt?
Ce este acesta?Mi ez?
Ce este rău?Mi rossz?
Ce este acolo?Mi van ott?
Ce citești?Mit olvasol?
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 3.
 
magyar-román 3.
 
román-magyar 1-3. összefogl.
 
magyar-román 1-3. összefogl.
 
© 2014-2021 T.A.