VocaBEXT Nyelviskola, ROMáN
 
bejelentkezés szükséges
2. lecke
A határozott névelő
Személyes névmások (többes szám)
Igeragozás jelen időben (többes szám)

Szókészlet

bărbatfn férfi
femeiefn nő/asszony
familiefn család
copilfn gyerek/gyermek
a învățaige tanulni
a ajutaige segíteni
noins mi
voins ti
eins ők
elens ők
acasăhsz otthon/haza
împreunăhsz együtt
nuhsz nem
darksz de
șiksz és/is
sauksz vagy

A határozott névelő

A hímnem­ű és a semleges nemű főnevek esetén a határozott névelő rendszerint az -ul, a nőnemű fő­nevek ese­tén pedig az -a, de a határozott névelő felvehet egyéb for­mákat is. Jelentésük a/az:
băiatula fiúbărbatula férfi
fataa lányfemeiaa nő
casaa házcopilula gyerek
cameraa szobafamiliaa család
A leckében szereplő főnevek neme:
   • un bărbat, un copil: hímnemű;
   • o femeie, o familie: nőnemű főnevek.
Határozott névelőt tartalmazó kifejezések:
copilul marea nagy gyerek
femeia bunăa jó asszony
familia micăa kis család
bărbatul răua rossz férfi
Határozott névelőt tartalmazó mondatok:
Bărbatul ajută.A férfi segít.
Femeia nu învață.A nő nem tanul.

Személyes névmások

A személyes névmások többes számban:
noimi
voiti
eiők (hímnemben)
eleők (nőnemben)
A ei (ők) férfiakat helyettesít, a ele (ők) nőket.

Igeragozás (többes szám)

Az előző lecke igéinek ragozása többes számban:
noi mergemmi megyünk
voi mergețiti mentek
ei/ele mergők mennek
noi venimmi jövünk
voi venițiti jösztök
ei/ele vinők jönnek
noi jucămmi játszunk
voi jucațiti játszotok
ei/ele joacăők játszanak
noi lucrămmi dolgozunk
voi lucrațiti dolgoztok
ei/ele lucreazăők dolgoznak
Az a învâța és az a ajuta igék ragozása:
eu învâțtu învețiel/ea învață
én tanulokte tanulsző tanul
noi învățămvoi învățației/ele învață
mi tanulunkti tanultokők tanulnak
eu ajuttu ajuțiel/ea ajută
én segítekte segítesző segít
noi ajutămvoi ajutației/ele ajută
mi segítünkti segítetekők segítenek
Példamondatok:
Noi mergem acasă.Mi megyünk haza.
Voi ajutați acasă.Ti segítetek otthon.
Ei joacă împreună.Ők együtt játszanak.

Kötőszavak

Példák a leckében szereplő kötőszavak használatára:
Dar eu nu merg.De én nem megyek.
Dar nu înveți.De nem tanulsz.
bărbat și femeieférfi és nő
un băiat și o fatăegy fiú és egy lány
bun sau răujó vagy rossz
mic sau marekicsi vagy nagy
A și szó jelentése kötőszóként és, határozószóként pedig is. Példák az utóbbi használatára:
Și eu vin.Én is jövök.
Și ele ajută.Ők is segítenek.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
román-magyar 2.
 
magyar-román 2.
 
román-magyar 1-2. összefogl.
 
magyar-román 1-2. összefogl.
 
© 2014-2021 T.A.