VocaBEXT Nyelviskola, NéMET
 
bejelentkezés szükséges
2. lecke
A határozatlan névelő
Személyes névmások (többes szám)
Igeragozás jelen időben (többes szám)

Szókészlet

Mannfn férfi/ember
Fraufn asszony/nő
Familiefn család
Kindfn gyerek/gyermek
lernenige tanulni
helfenige segíteni
wirns mi
ihrns ti
nichthsz nem/ne
zusammenhsz együtt
undksz és
oderksz vagy

A határozatlan névelő

A határozott névelő a hímnem­ű és a semleges ne­mű főnevek esetén az ein, a nőnemű fő­nevek ese­tén pedig az eine. Jelentésük egy:
ein Jungeegy fiúein Mannegy férfi
eine Mädchenegy lányeine Frauegy nő
ein Hausegy házeine Familieegy család
ein Zimmeregy szobaein Kindegy gyerek
A leckében szereplő főnevek neme:
   • Mann: hímnemű;
   • Frau, Familie: nőnemű;
   • Kind: semleges nemű főnév.
A határozatlan névelőt követő, jelzőként használt melléknév végződése -er/-e/-es, aszerint, hogy a főnév hím-, nő- vagy semleges nemű:
ein großer Jungeegy nagy fiú
eine große Mädchenegy nagy lány
ein großes Kindegy nagy gyerek

Személyes névmások

A személyes névmások egyes és többes számban:
ich én wir mi
du te ihr ti
er/sie/es ő/az sie ők

Igeragozás (többes szám)

Az előző lecke igéinek ragozása többes számban:
wir gehenihr gehtsie gehen
mi megyünkti mentekők mennek
wir kommenihr kommtsie kommen
mi jövünkti jösztökők jönnek
wir spielenihr spieltsie spielen
mi játszunkti játszotokők játszanak
wir arbeitenihr arbeitetsie arbeiten
mi dolgozunkti dolgoztokők dolgoznak
A lernen és a helfen igék ragozása:
ich lernedu lernster/sie/es lernt
én tanulokte tanulsző tanul
wir lernenihr lerntsie lernen
mi tanulunkti tanultokők tanulnak
ich helfedu hilfster/sie/es hilft
én segítekte segítesző segít
wir helfenihr helftsie helfen
mi segítünkti segítetekők segítenek
Vannak a németben úgynevezett erős igék, melyek egyes szám 2. és 3. személy­ben -e helyett -i-t kap­nak. Ilyen ige a helfen, lesen, sehen, geben, stb.
Példamondatok:
Wir lernen nicht. Mi nem tanulunk.
Ihr helft nicht. Ti nem segítetek.
Sie spielen zusammen. Ők együtt játszanak.

Kötőszavak

Példák a leckében szereplő kötőszavak használatára:
Mann und Frauférfi és nő
Junge oder Mädchenfiú vagy lány
klein und großkicsi és nagy
gut oder schlechtjó vagy rossz
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
német-magyar 2.
 
magyar-német 2.
 
német-magyar 1-2. összefogl.
 
magyar-német 1-2. összefogl.
 
© 2014-2021 T.A.