VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
9. lecke
Folyamatos múlt idő
A birtokos névmás 1.: my, your, his/her/its...
Elöljárószavak: over, under

Szókészlet

companyfn vállalat/cég/társaság
officefn iroda/hivatal
moneyfn pénz
partfn rész
jobfn munkahely/munka
systemfn rendszer
giveige ad
getige kap
beige lenni
whichns melyik
nothingns semmi
nobodyns senki
nowhsz most
laterhsz később
Englandtn Anglia
Americatn Amerika
Hungarytn Magyarország
Romaniatn Románia
overesz felett/fölött
underesz alatt

A birtokos névmás

A birtokos névmás alakjai:
myour
youryour
his (hímnemben)
her (nőnemben)
its (seml. nemben)
their
Példák a birtokos névmás használatára:
my bookaz én könyvem
your booka te könyved
a ti könyvetek
his bookaz ő könyve (férfié)
her bookaz ő könyve (nőé)
our booka mi könyvünk
their bookaz ők könyvük
Ha a birtokos nem személy, hanem állat vagy tárgy, akkor mondhatjuk például, hogy its place, vagyis az ő helye. A tesztekben az its birtokos névmást nem fogjuk használni. További példák:
my daysaz én napjaim
our housesa mi házaink
his old carsaz ő régi autói
her little roomaz ő kicsi szobája

Elöljárószavak

Kifejezések az under és over elöljárószóval:
under the tableaz asztal alatt
over a houseegy ház felett
over thoseazok felett

Folyamatos múlt

Az angolban az egyszerű múlt idő mellett egy má­sik fontos múlt igeidő a folyamatos múlt (Past Con­tinu­ous), ami a folyamatos jelen múltbeli változata.
A folyamatos múltat huzamosabb ideig tartó múlt­beli cselekvés kifejezésére használjuk.
A folyamatos múlt képzése a be ige múlt ide­jé­vel és az ige végén egy -ing raggal történik:
I was working.Én dolgoztam.
You were working.Te dolgoztál.
She was working.Ő dolgozott.
We were working.Mi dolgoztunk.
You were working.Ti dolgoztatok.
They were working.Ők dolgoztak.
Teszteléskor a folyamatos múlt időre PaCo (Past Continuous) rövidítéssel fogunk figyelmeztetni.

Felszólító mondatok a 'to be' igével

Felszólító mon­da­tok a be igével:
Be good!Légy jó!
Be the best!Légy a legjobb!
Don't be bad!Ne légy rossz!

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
give gavegiven
get gotgot
be was / werebeen

Névmások

Példák a nothing és nobody névmás használatára:
Nothing is here.Semmi nincs itt.
He hears nothing.Ő semmit nem hall.
Nobody was there.Senki nem volt ott.
I see nobody.Én senkit nem látok.
Példák a which kérdő névmás használatára:
Which girl learns?Melyik lány tanul?
In which building?Melyik épületben?

Megjegyzések

1. A felett szónak két angol megfelelője van: over (ha mozog) illetve above (ha mozdulatlan).
2. Példa a later használatára:
six months laterhat hónappal később
hat hónap múlva
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 9.
 
magyar-angol 9.
 
angol-magyar 1-9. összefogl.
 
magyar-angol 1-9. összefogl.
 
© 2014-2024 T.A.