VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
7. lecke
Folyamatos jelen idő
A személyes névmás tárgyesetben
Elöljárószavak: in, on

Szókészlet

doorfn ajtó
tablefn asztal
chairfn szék
knowige ismer/tud
seeige lát
hearige hall
loveige szeret
likeige kedvel/szeret
callige hív
meetige találkozik
importantmn fontos
greatmn nagyszerű
mens engem
himns őt
herns őt
usns minket
themns őket
outhsz ki/kint/kinn
onesz -on/-en/-ön
inesz -ban/-ben

A személyes névmás tárgyesetben

A személyes névmás alakjai tárgyesetben:
meengemusminket
youtégedyoutiteket
him
her
it
őt (hímnemben)
őt (nőnemben)
azt (seml. nem)
themőket
Példamondatok:
They see me.Ők látnak engem.
I know you.Én ismerlek téged.
Én ismerlek titeket.
You like him.Te kedveled őt. (fiút)
Tom loves her.Tom szereti őt. (lányt)
She knows us.Ő ismer minket.
You see them.Ti látjátok őket.
A tesztelés leegyszerűsítéséért az it személyes név­mást továbbra is mellőzni fogjuk, helyette a this és that mutató névmást használjuk tárgyesetben is, például: I saw this. Én láttam ezt.

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
know knewknown
see sawseen
likelikedliked
lovelovedloved
callcalledcalled
meet metmet

Folyamatos jelen

Az angolban az egyszerű jelen idő mellett egy má­sik fontos jelen igeidő a folyamatos jelen (Present Con­tinuous). Ezt elsősorban akkor használjuk, ha a jelen pillanatban végbemenő folyamatos cselek­vés­ről van szó, ami a beszélés alatt zajlik.
A folyamatos jelen képzése a be ige jelen ide­jé­vel és az ige végén egy -ing raggal történik:
I am working.Én dolgozom.
You are working.Te dolgozol.
He is working.Ő dolgozik.
We are working.Mi dolgozunk.
You are working.Ti dolgoztok.
They are working.Ők dolgoznak.
Az -e végű igék többségénél az -ing előtt az -e-t elhagyjuk: comecoming, writewriting, de: seeseeing. A sit ige ese­tén a szóvégi -t más­salhangzót megket­tőzzük: sitsitting.
Mikor használjunk egyszerű jelent és mikor fo­lya­ma­tos jelent? A két igeidő összehasonlításáról kiváló leírást találunk itt és itt. A fo­lya­ma­tos jelen haszná­latáról további cikkek találhatók itt, itt, itt és itt.
Az angolban nem szokták folyamatos jelenbe tenni a gon­dolkodást, véleményt, érzékelést, érzel­met és birtoklást kifejező igéket: think (gondol), remember (emlékszik), understand (ért), agree (megegyezik), know (ismer, tud), see (lát), hear (hall), feel (érez), like (kedvel), love (szeret), have (van neki), stb.
Amikor a magyar-angol tesztben folyamatos jelen időben kell megadni a fordítást, akkor ezt a PrCo (Present Continuous) rövidítéssel fogjuk jelezni.
A meet ige a with elöljárószó nélkül használandó:
I meet her.Én találkozom vele.
He met them.Ő találkozott velük.

Elöljárószavak

Kifejezések az in és on elöljárószóval:
in the rooma szobában
in youbenned
on a houseegy házon
on thatazon
Példák az in és out határozói használatára:
She came in.Ő bejött.
He goes out.Ő kimegy.
He is out.Ő kint van.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 7.
 
magyar-angol 7.
 
angol-magyar 1-7. összefogl.
 
magyar-angol 1-7. összefogl.
 
© 2014-2024 T.A.