VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
6. lecke
Számok 1-6.
A főnevek többes száma
Elöljárószavak: with, without

Szókészlet

worldfn világ
countryfn ország
cityfn város
townfn város
placefn hely
areafn terület
numberfn szám
oneszn egy
twoszn kettő/két
threeszn három
fourszn négy
fiveszn öt
sixszn hat
butksz de
veryhsz nagyon
reallyhsz igazán/valóban/tényleg
uphsz fel/fent/fenn
downhsz le/lent/lenn
withesz -val/-vel
withoutesz nélkül

A főnevek többes száma

A legtöbb főnevet úgy kell többes számba tenni, hogy egy -s végződéssel kiegészítjük:
boyfiúboysfiúk
girllánygirlslányok
Sok más főnév többes számát is hasonlóan képez­zük: househouses, roomrooms, schoolschools, teacherteachers, studentstudents, mothermothers, fatherfathers, stb.
Az -s, -sh, -ch, -o végű főnevek többes számban -es végződést kapnak (classclasses).
Az -y-ra végződő főneveknél, ha az -y előtt más­salhangzó áll, az -y többes számban -ie-re változik (countrycountries, citycities).
Rendhagyó többes száma van az alábbiaknak:
manférfi menférfiak
woman womennők
childgyerek childrengyerekek
Ha a főnevet 1-nél nagyobb szám előzi meg, az an­golban a főnevet többes számba kell tenni:
two countrieskét ország
three childrenhárom gyerek
two big boyskét nagy fiú
five long yearsöt hosszú év
Példamondatok a többes számmal:
We are women.Mi nők vagyunk.
You are fathers.Ti apák vagytok.
They are children.Ők gyermekek.
Those are classes.Azok osztályok.
További példamondatok:
The girls write.A lányok írnak.
The students learn.A diákok tanulnak.
The women talked.A nők beszélgettek.
Four men work.Négy férfi dolgozik.
Two families help.Két család segít.
Five children played.Öt gyerek játszott.

Határozószavak

Példák a very és really használatára:
very bignagyon nagy
very good worknagyon jó munka
really bigigazán nagy
really good workigazán jó munka
Példák az up és down használatára:
I go up.Én felmegyek.
We are up.Mi fent vagyunk.
She came down.Ő lejött.
He was down.Ő lent volt.

Elöljárószavak

Példák a with és without használatára:
with the familya családdal
with a womanegy nővel
with thatazzal
with youveled
without the booka könyv nélkül
without a motheregy anya nélkül
without theseezek nélkül
without younélküled

Számnevek

Bár nem azonos a jelentésük, az a/an határozatlan névelőre és a one számnévre a magyarban ugyan­az a szavunk van: egy.
Annak érdekében, hogy a tesztelést egyértelművé tegyük, tesztjeinkben a one számnevet egyáltalán nem fogjuk használni — kivéve azokat a kifejezése­ket, melyek más számokat is tartalmaznak, például:
one or twoegy vagy kettő

Megjegyzés

A city szavat nagyvárosokra használjuk, a town sza­vat pedig kisvárosokra.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 6.
 
magyar-angol 6.
 
angol-magyar 1-6. összefogl.
 
magyar-angol 1-6. összefogl.
 
© 2014-2024 T.A.