VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
5. lecke
Egyszerű jövő idő
A mondatok szórendje
A tanultak összefoglalása

Szókészlet

bookfn könyv
letterfn levél/betű
wordfn szó
namefn név
sayige mond
tellige mond
askige kérdez
answerige válaszol/felel
speakige beszél
talkige beszélget
othermn másik
secondmn második
wellhsz jól
todayhsz ma
togetherhsz együtt
farhsz messze/távol
wherehsz hol
willsgige fog
yesisz igen
yeahisz igen

Egyszerű jövő (Simple Future)

Az angolban a jövő idejű cselekvések kifejezésére több lehetőség van, és ennek megfelelően az an­golban több jövő igeidő létezik.
Első leckéinkben csak az Egyszerű jövő időt fogjuk használni, ami a legalapvetőbb jövő igeidő.
Az egyszerű jövő időt a will segédigével képezzük, melynek alakja minden személyben változatlan:
I will read.Én olvasni fogok.
You will read.Te olvasni fogsz.
He/She will read.Ő olvasni fog.
We will read.Mi olvasni fogunk.
You will read.Ti olvasni fogtok.
They will read.Ők olvasni fognak.

Mondatrészek: a tárgy

Nyelvtani szempontból egy mondatban a tárgy az a mondatrész, amire a Kit? Mit? Kiket? Miket? kér­dé­sek valamelyikével kérdezhetünk rá.
A magyar mondatokban a tárgyat a szóvégi -t rag jelzi, pl. embert, házat, gyermeket, stb.
Az angol nyelvben a tárgyként használt főnevek nem kapnak tárgyragot, cserében viszont a tárgyat az állítmány után kell tenni:
I say these.Én ezeket mondom.
I write a book.Én egy könyvet írok.
Anna asks you.Anna téged kérdez.
Péter answered this.Péter ezt válaszolta.
She asked somebody.Ő valakit kérdezett.
He told something.Ő valamit mondott.

Mondatrészek: a határozó

A határozóknak több fajtájuk van, pl. időhatározók, helyhatározók, módhatározók stb. (Lásd itt.)
Az angolban a határozókat a mondat leg­végére kell tenni. (Ez a szabály alól vannak kivételek, melyekre a későbbi leckékben fogunk kitérni.)
I work here.Én itt dolgozom.
We help today.Mi segítünk ma.
She learns well.Ő jól tanul.
They play together.Ők együtt játszanak.

A mondatok szórendje

Figyeljük meg, hogy a szavak sorrendje mennyire megváltoztathatja az angol mondatok értelmét:
You knew Kata.Te ismerted Katát.
Kata knew you.Kata ismert téged.
A magyarral ellentétben az angol mondatok szó­rendje rögzített. Mondatalkotáskor tartsuk be az alany, állítmány, tárgy, határozók sorrendet.

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
say saidsaid
tell toldtold
askaskedasked
answeransweredanswered
speak spokespoken
talktalkedtalked

Kérdő mondatok

Az előző lecke kérdő mondatainak mintájára újab­ba­kat alkothatunk:
What am I?Mi vagyok?
Where are you?Hol vagy? Hol vagytok?
Who are you?Ki vagy? Kik vagytok?
What are here?Mik vannak itt?
Where is he?Hol van ő?
What are they?Mik ők?

Megjegyzések

1. A letter szó csak az írott levelekre használható, a növények levele angolul leaf.
2. A yeah a yes szleng változata, melyet a baráti és családi körön kívül nem illik használni. Gyakran jelzi a beszédtéma iránti nemtörődömséget, s nem olyan határozott és egyértelmű igen, mint a yes.
3. Azt, hogy Ő tud angolul., az angolok így mond­ják: He speaks English. (Ő beszél angolul.)
4. Az an other (egy másik) egybeírható: another.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 5.
 
magyar-angol 5.
 
angol-magyar 1-5. összefogl.
 
magyar-angol 1-5. összefogl.
 
© 2014-2021 T.A.