VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
4. lecke
Mutató, határozatlan és kérdő névmások
A 'to be' ige jelen időben
A 'to be' ige múlt időben

Szókészlet

yearfn év
monthfn hónap
weekfn hét
dayfn nap
hourfn óra
minutefn perc
timefn idő
momentfn pillanat
wasige voltam/volt
wereige voltál/voltunk/voltatok
highmn magas
lowmn alacsony
longmn hosszú
shortmn rövid
bestmn legjobb
nextmn következő
thesens ezek
thosens azok
somebodyns valaki
somethingns valami

Mutató névmások

A mutató névmások egyes és többes számban:
thiseztheseezek
thatazthoseazok
Példamondatok mutató névmásokkal:
This is long.Ez hosszú.
That is long.Az hosszú.
These are long.Ezek hosszúak.
Those are long.Azok hosszúak.
Mint látjuk, a többes számot a névmás és az ige megfelelő alakjával kell kifejezni, és a melléknevet (long) pedig változatlanul kell hagyni.

Határozatlan névmások

Példák határozatlan névmásokra:
somebodyvalakisomethingvalami
Példamondatok határozatlan névmásokkal:
Something is bad.Valami rossz.
Somebody was here.Valaki itt volt.

Kérdő névmások

Példák kérdő névmásokra:
who?ki? kik?what?mi? mik?
Példamondatok kérdő névmásokkal:
What is here?Mi van itt?
What is that?Mi az?
Who is he?Ki ő?

A 'to be' ige jelen időben

I amén vagyok
you arete vagy
he/she/it iső/az van
we aremi vagyunk
you areti vagytok
they areők vannak
We are good.Mi jók vagyunk.

A 'to be' ige múlt időben

Múlt időben a to be igénél csak egyes szám 1. és 3. sze­mélyben (én illetve ő/ez/az) kell a was igealakot használni, s a többi esetekben a were igealakot:
I wasén voltam
you werete voltál
he/she/it waső/az volt
we weremi voltunk
you wereti voltatok
they wereők voltak
Múlt idejű példamondatok a to be igével:
I was young.Én fiatal voltam.
You were here.Te itt voltál.
She was old.Ő öreg volt.
This was there.Ez ott volt.
Dávid was bad.Dávid rossz volt.
We were here.Mi itt voltunk.
You were little.Ti kicsik voltatok.
They were there.Ők ott voltak.
Those were good.Azok jók voltak.

Megjegyzések

1. A high (magas) és a low (alacsony) jelzőket csak dolgokra lehet használni, személyekre nem. A short jelentése dolgok esetén: rövid.
Ha em­berről van szó, akkor a magas angol megfele­lője tall, az alacsonyé pedig short. A tesztekben ez a két utóbbi jelentés nem fog szerepelni.
2. A somebody (valaki) nagyon gyakran használt szi­nonimája a someone.
3. A who jelentése ki vagy kik? A what jelentése mi vagy mik? Ezekre a kérdésekre a választ olykor csak az angol ige alakjából állapíthatjuk meg:
What is here?Mi van itt?
What are here?Mik vannak itt?
Who is young?Ki fiatal?
Who are young?Kik fiatalok?
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 4.
 
magyar-angol 4.
 
angol-magyar 1-4. összefogl.
 
magyar-angol 1-4. összefogl.
 
© 2014-2021 T.A.