VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
30. lecke
'To be' ige, múlt idő: Tagadó kérdő mondatok
Elöljárószavak: across, around
Határozók: for example, maybe

Szókészlet

marketfn piac
productfn termék
pricefn ár
costfn költség
valuefn érték
salefn eladás
usefn használat
needfn szükséglet/szükség
spendige költ/elkölt/tölt/eltölt
sellige elad
suggestige javasol/tanácsol/ajánl
offerige felajánl/kínál
cheapmn olcsó
expensivemn drága
poormn szegény
richmn gazdag
for examplehsz például
maybehsz talán
aroundesz körül/körbe
acrossesz át/keresztül

'To be' ige: tagadó kérdő mondatok

Múlt időben a to be igét használó, tagadást tartal­mazó kérdő mondatokban a not tagadószót tegyük köz­vetlenül az alany után:
Was I not good?Én nem voltam jó?
Were you not here?Te nem voltál itt?
Was she not far?Ő nem volt messze?
Were they not old?Ők nem voltak idősek?
A tagadó kérdő mondatokat a köznapibb szövegek­ben gyakran összevont formában használják:
Weren't you here?Te nem voltál itt?
Wasn't she far?Ő nem volt messze?
A tesztekben ezt a két összevont formát (weren't, wasn't) a to­vábbiakban sem fogjuk használni.

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
spendspentspent
sellsoldsold
suggestsuggestedsuggested
offerofferedoffer
A spend igével egyaránt kifejezhető, hogy egy sze­mély pénzt (el)költ vagy időt (el)tölt:
He spends his money.Ő költi a pénzét.
You spend your time.Te töltöd az idődet.
Bár a suggest és az offer egyaránt fordítható ajánl­nak, a suggest csak szóban javasol valamit, az offer ellenben valami konkrét dolgot (pl. árut) kínál.

Elöljárószavak

Az around jelentése elöljárószóként körül:
around the housea ház körül
around six o'clockhat óra körül
Az around jelentése határozószóként körbe, körül:
They run around.Ők futnak körbe.
She looked around.Ő körülnézett.
Az across és a through jelentése között árnyalatnyi különbség van (néhány magyarázat található itt, itt, itt és itt). Mi a tesztek leegyszerűsítése érdekében teljesen azonosnak tekintjük e két szavat.
Az across elöljárószó elsődleges jelentése át:
across the road/streetát az úton/utcán
across the river/seaát a folyón/tengeren
Az across határozószó­ szerepet is betölthet:
We walked across.Mi átsétáltunk.
They run across.Ők futnak át.

Határozók

A for example (például) állhat a mondat vagy felso­rolás elején és végén is, és vessző határolja:
for example, thesepéldául ezek
Read this, for example.Olvasd ezt például.
A maybe (talán) a mondat elején szokott állni. Első­sorban a köznyelvben használják, míg szinonimáját, a perhaps-t az igényesebb szövegekben. Példák:
Maybe he is there.Talán ő ott van.
Maybe I will go.Talán én menni fogok.

Kiegészítések

1. Példák a price főnév használatára:
the price of the booksa könyvek ára
too high pricestúl magas árak
2. A for sale kifejezés jelentése eladó:
car/house for saleeladó autó/ház
Are those for sale?Azok eladók?
This is for sale.Ez eladó.
3. Példák a need és a use főnév használatára:
the child's needsa gyerek szükségletei
before usehasználat előtt
the use of the caraz autó használata
A leckezáró tesztek még nincsenek elkészítve.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 30.
 
magyar-angol 30.
 
angol-magyar 1-30. összef.
 
magyar-angol 1-30. összef.
 
© 2014-2024 T.A.