VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
3. lecke
Személyes névmások
Egyszerű jelen idő
Egyszerű múlt idő

Szókészlet

motherfn anya
fatherfn apa
familyfn család
childfn gyermek/gyerek
thingfn dolog
workfn munka
readige olvas
writeige ír
learnige tanul
helpige segít
sitige ül
standige áll
Englishmn angol/angliai
Americanmn amerikai
Hungarianmn magyar/magyarországi
Romanianmn román/romániai
wens mi
theyns ők
whons ki/kik
whatns mi/mik

Személyes névmások

Személyes névmások egyes és többes számban:
Iénwemi
youteyouti
he/she/itő/ő/aztheyők
Különlegesség: a te és a ti angulul egyaránt you.

Kérdő névmások

Példák kérdő névmásokra:
who?ki? kik?what?mi? mik?
Csak az ige alakja árulja el, hogy a kérdő névmás egyes vagy többes számban van:
Who plays?Ki játszik?
Who play?Kik játszanak?

Egyszerű jelen (Simple Present)

Az 1. leckében már elmondtuk, hogy az egyszerű jelen időt hogyan kell képezni: az igéket szótári a­lakjukban kell hagyni, csak egyes szám 3. személy­ben kell -(e)s végződéssel kiegészíteni. Például:
I read.Én olvasok.
You read.Te olvasol.
She/Anita reads.Ő/Anita olvas.
We read.Mi olvasunk.
You read.Ti olvastok.
They read.Ők olvasnak.
A többi ige egyes szám 3. személyben:
writewrites, sitsits, standstands.

Egyszerű múlt (Simple Past)

Az angolban a múlt idejű cselekvések kifejezésére több lehetőség van, és ennek megfelelően az an­golban több múlt igeidő létezik. Ezek közül az első leckéinkben csak az Egyszerű múlt időt fogjuk hasz­nálni, ami a legfontosabb múlt idő. Használatával kapcsolatban az Interneten számos leírást találunk, például itt, itt, itt és itt.
Az egyszerű múlt idő képzésének szempontjából az igék két csoportba sorolhatók:
• a szabályos igék múlt idejű alakját -ed végződés­sel képezzük, pl. workworked, helphelped;
• a rendhagyó igék múlt idejű alakjának képzésére nincs szabály, ugyanis ezek múlt időben szabályta­la­nul megváltoznak, pl. gowent, standstood.
Minden igének külön meg kell tanulni a múlt idejű alakját, amit a táblázat 2. oszlopában találunk:
1. alak2. alak3. alak
go wentgone
come camecome
workworkedworked
playplayedplayed
read readread
write wrotewritten
sit satsat
stand stoodstood
learnlearnedlearned
helphelpedhelped
• Az 1. igealakot az egyszerű jelen idő képzéséhez használjuk (ez az ige szótári alakja is), a 2. igealakot pedig az egyszerű múlt idő képzéséhez;
A 3. igealakot leckéinkben még sokáig nem fogjuk használni (ezzel is bizonyos igeidők képezhetők).
Példák a go ige múlt idejű használatára:
I went.Én mentem.
You went.Te mentél. Ti mentetek.
He/She went.Ő ment.
Megjegyezzük, hogy egyes szám 3. személyben az -s végződést csak jelen időben kell odatenni, múlt időben viszont nem szabad, hanem minden személy­ben változatlanul a 2. igealakot kell használni.
További példamondatok az egyszerű múlt idővel:
I wrote.Én írtam.
He worked.Ő dolgozott.
We learned.Mi tanultunk.
They stood.Ők álltak.
Who wrote?Ki írt? Kik írtak?
What came?Mi jött? Mik jöttek?
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 3.
 
magyar-angol 3.
 
angol-magyar 1-3. összefogl.
 
magyar-angol 1-3. összefogl.
 
© 2014-2021 T.A.