VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
29. lecke
Present Perfect 5.: Kijelentő mondatok II.
Elöljárószavak: during, according
Határozószavak: quite, particularly

Szókészlet

firmfn cég/vállalat
managementfn intézés/kezelés
directorfn igazgató
managerfn ügyvezető/menedzser
leaderfn vezető
workerfn munkás
controlfn ellenőrzés
meetingfn gyűlés/találkozó
reportfn jelentés/beszámoló
decisionfn döntés
leadige vezet
manageige intéz/kezel/igazgat
expectige elvár/számít
decideige dönt/eldönt
mainmn fő/legfőbb
economicmn gazdasági
duringesz idején/folyamán/alatt
accordingesz szerint
quitehsz egészen
particularlyhsz különösen

Present Perfect 5.

A Present Perfect használatakor a 8./11./18./20./ 27. leckékben bevezetett hatá­ro­zószavakat (always, never, often, sometimes, usually; also, just; almost, rather; already, still; even, probably, actually) a have ige alakja és az ige közé kell helyezni:
I have also helped.Én is segítettem.
He has just arrived.Ő éppen megérkezett.
He has never helped.Ő soha nem segített.
I have almost arrived.Szinte megérkeztem.
He has already paid.Ő már fizetett.
We have already met.Mi már találkoztunk.

Elöljárószavak

Az during jelentése valami idején, folyamán, alatt:
during the yearaz év folyamán
during the eventsaz események idején
during the meetinga gyűlés alatt
Az according to jelentése valami szerint (vagyis va­lami alapján vagy valaminek megfelelően):
according to planterv szerint
according to the rulesa szabályok szerint

Határozószavak

Példák a quite és a particularly használatára:
This is quite good!Ez egész(en) jó!
particularly beautifulkülönös(képp)en szép
particularly for themkülönös(képp)en nekik

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
leadledled
managemanagedmanaged
expectexpectedexpected
decidedecideddecided
Példamondatok a lecke igéivel:
He led the group.Ő vezette a csoportot.
Our team leads.A mi csapatunk vezet.
I manage the firm.Én igazgatom a céget.
Manage yr money!Kezeld a pénzedet!
He expects results.Ő eredményeket vár el.
She expected this.Ő számított erre.
I didn't decide yet.Még nem döntöttem.

Kiegészítések

1. A management szó további jelentései: igazgatás, irányítás, vezetés; vezetőség.
2. Egy director egy egész intézményt vagy vállalatot igazgat, alkalmazhatja vagy elbocsáthatja a ranglét­rán alatta álló managert, akinek feladata a cselekvési terv kidolgozása és a kivitelezés felügyelete. A man­ager fordítható még ügyintézőnek, igazgatónak is.
3. A lead ige nem használható arra az esetre, ha va­laki autót vezet; erre a drive (hajt) ige szolgál.
4. A manage jelenti még, hogy irányít, vezet (ügyvi­telt, céget), kezel (időt, pénzt, embert).
5. A control jelent még irányítást, szabályozást is.

Igealakok

Tanuljuk meg a 15-20. lecke igéinek 3. alakját:
1. alak2. alak3. alak
havehadhad
becomebecamebecome
meanmeantmeant
winwonwon
loselostlost
beginbeganbegun
A többi ige 3. alakja szabályosan, -ed vég­ződéssel van képezve: movemoved, believebelieved, hopehoped, provideprovided, turnturned, endended, continuecontinued.
A leckezáró tesztek még nincsenek elkészítve.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 29.
 
magyar-angol 29.
 
angol-magyar 1-29. összef.
 
magyar-angol 1-29. összef.
 
© 2014-2024 T.A.