VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
27. lecke
Present Perfect 4.: Kérdő mondatok
A 'még' megfelelői: still, even, yet
Határozószavak: probably, actually

Szókészlet

studyfn tanulás/tanulmányozás
knowledgefn tudás
educationfn nevelés
materialfn anyag/tananyag
mindfn ész/elme
resultfn eredmény
languagefn nyelv
paperfn papír
libraryfn könyvtár
universityfn egyetem
teachige tanít
explainige magyaráz/elmagyaráz
listenige hallgat
forgetige felejt/elfelejt
realmn valódi/igazi
likelymn valószínű
evenhsz még/még ...-bb/még ... is
yethsz még/még nem
probablyhsz valószínűleg
actuallyhsz igazából/tulajdonképpen

Present Perfect 4.

Present Perfect igeidőben a kérdő mondato­kat for­dított szórenddel kell képezni:
Have I helped?Én segítettem?
Have you eaten?Te ettél?
Has she gone?Ő ment?
Have we paid?Mi fizettünk?
Have you swum?Ti úsztatok?
Have they spoken?Ők beszéltek?
A fenti példák mintájára tehát a kérdő mondatban az alany a have/has után következik:
Has the girl helped?A lány segített?
Have the boys helped?A fiúk segítettek?
Ha a mondatban kérdőszó is szerepel, akkor a kérdő­szóval kell kezdeni a mondatot:
When has he arrived?Ő mikor érkezett?
Why have you left?Te miért mentél el?

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
teachtaughttaught
explainexplainedexplained
listenlistenedlistened
forgetforgotforgotten
Példamondatok a listen (hallgat) igével:
I listened to him.Én hallgattam rá.
Listen to your parents!Hallgass a szüleidre!

Még: still, even, yet

A 20. leckében bevezetett still jelentése még (min­dig), ezzel szemben az even-t összehasonlításkor és fokozáskor használjuk. Figyeljük meg az értelmük kö­zötti különbséget:
I am still small, butÉn még kicsi vagyok,
he is even smaller. de ő még kisebb.
Tagadó mondatokban a még megfelelője a yet:
He did'n come yet.Ő még nem jött.
A yet a mondat végére jár, a lecke többi határozó­szavát (even, probably, actually) viszont a mondat­ban arra a helyre kell tenni, ahová a 8./11./18./20. leckében bevezetett határozószavakat is.
Kivételesen azonban, ha az even az alanyra vonat­ko­zik, akkor az alany elé kell helyezni:
Even he knows that.Még ő is tudja azt.

Határozószavak

Példák a probably és az actually használatára:
She probably knows you.
Ő valószínűleg ismer téged.
They are probably there.
Ők valószínűleg ott vannak.
We will probably go.
Mi valószínűleg menni fogunk.
You actually didn't answer.
Te igazából nem válaszoltál.
Hangsúlyozásképpen a probably és az actually áll­hat még a mondat elején is.

Igealakok

Tanuljuk meg a 13-14. lecke igéinek 3. alakját:
1. alak2. alak3. alak
eatateeaten
drinkdrankdrunk
taketooktaken
putputput
bringbroughtbrought
sendsentsent
trytriedtried
leaveleftleft
A többi ige 3. alakja szabályosan, -ed vég­ződéssel van képezve: stopstopped, needneeded, arrivearrived, startstarted, remainre­main­ed, followfollowed.
A leckezáró tesztek közzétéve 2018. jan. 2-án.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 27.
 
magyar-angol 27.
 
angol-magyar 1-27. összef.
 
magyar-angol 1-27. összef.
 
© 2014-2024 T.A.