VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
2. lecke
Mutató névmások (egyes szám)
A 'to be' ige (egyes szám)
Felszólító mondatok

Szókészlet

schoolfn iskola
classfn osztály
teacherfn tanár/tanárnő
studentfn tanuló/diák
manfn férfi/ember
womanfn nő/asszony
smallmn kicsi/kis
newmn új
youngmn fiatal
oldmn öreg/idős/régi
firstmn első
lastmn utolsó
herehsz itt/ide
therehsz ott/oda
itns az/ez
thisns ez
thatns az
amige vagyok
areige vagy/vagyunk/vagytok/vannak
isige van

A mutató névmás

A közelre mutató névmás a this (ez), a távolra mu­tató névmás pedig a that (az):
thisez
thataz
Példamondatok:
This is here.Ez itt van.
That is there.Az ott van.
This is big.Ez nagy.
That is small.Az kicsi.
A fenti angol mondatokban a szavak sorrendje nem felcserélhető! Pl. a This here is. helytelen.

A személyes névmás

A személyes névmások egyes számban:
Ién
youte
he/she/itő/ő/az
Az I (én), you (te) és he/she (ő) névmással már
az előző leckében megismerkedtünk.
Ebben a leckében az újdonság az it névmás, amit nem személyekre, hanem állatokra, tárgyakra, dol­gokra és egyéb fogalmakra haszná­lunk, így ez-nek vagy az-nak fordíthatjuk.
A tesztelés leegyszerűsítése végett a következő leckétől az it szemé­lyes névmás helyett a this és that mutató névmást fogjuk használni. (Az it nem azonos egyikkel sem, de a magyar nyelvben nincs mód ezek egyértelmű megkülönböztetésére.)

A 'to be' ige

A to be (lenni) ige a legfontosabb és legtöbbet használt angol ige. Ez az egyetlen angol ige, mely­nek több alakja van — így kivételt képez az 1. lec­kében elmondott szabály alól is, miszerint az igéket rago­zás­kor csak egyes szám harmadik személyben kell kiegé­szíteni -s végződéssel.
A to be (lenni) ige alakjai egyes számban:
I amén vagyok
you arete vagy
he/she/it iső/az van
Példák a to be ige használatára:
I am here.Én itt vagyok.
You are there.Te ott vagy.
He is here.Ő itt van.
It is there.Az ott van.
I am young.Én fiatal vagyok.
You are young.Te fiatal vagy.
She is old.Ő öreg.
It is old.Az régi.
Balázs is old.Balázs öreg.

A mondatok szórendje

Figyeljük meg, hogy a fenti angol mondatok az alannyal (I, you, stb.) kezdődnek, majd a to be valamelyik alakjával (am, are, is) folytatódnak.
Az angol mondatokban a szavaknak ezt a sorrend­jét be kell tartani. Bár magyarul a felcserélt sorrend is gyakran helyes lenne, az angolban az I young am. vagy a Young am I. mondat helytelen.

Felszólító mondatok

Az angol felszólító mondatokat kezdjük az igével, és hagyjuk ki belőlük a névmást (you):
Go!Menj! (Menjetek!)
Work!Dolgozz! (Dolgozzatok!)
Come here!Gyere ide! (Gyertek ide!)

Megjegyzések

1. Az old szó jelentése személyek esetén öreg, idős, dol­gok esetén pedig régi.
2. A student szavat inkább csak egyetemista vagy felsőbb iskolás diákokra használják, az alsós diákokra pedig a pupil szavat.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 2.
 
magyar-angol 2.
 
angol-magyar 1-2. összefogl.
 
magyar-angol 1-2. összefogl.
 
© 2014-2021 T.A.