VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
15. lecke
Kérdő mondatok (folyamatos múlt)
A birtokos névmás 2.: mine, yours, his/hers...
Elöljárószavak: within, towards

Szókészlet

groundfn föld
treefn fa
villagefn falu
landfn föld
haveige van neki
becomeige válik/lesz
moveige mozog/költözik
meanige jelent
minens enyém
yoursns tied/tietek
hisns övé
hersns övé
oursns mienk
theirsns övék
soonhsz hamar/hamarosan
agohsz ezelőtt
hundredszn száz
thousandszn ezer
withinesz belül
towardsesz felé/irányába

Kérdő mondatok (folyamatos múlt)

Folyamatos múlt időben a kérdő mondatokat fordí­tott szórenddel kell képezni:
Was I working?Én dolgoztam?
Were you working?Te dolgoztál?
Was she working?Ő dolgozott?
Were we working?Mi dolgoztunk?
Were you working?Ti dolgoztatok?
Were they working?Ők dolgoztak?
Teszteléskor a folyamatos múlt időt a kérdő mon­datoknál a PaCo rövidítéssel fogjuk jelezni.

A birtokos névmás 2.

A birtokos névmásokkal először a 9. leckében fog­lalkoztunk. Nyomatékosabb alakjai:
mineenyémoursmienk
yourstiedyourstietek
his/hers/itsövé/azétheirsövék
Példák a fenti birtokos névmások használatára:
This is mine.Ez az enyém.
That is yours.Az a tied./Az a tietek.
This is his.Ez az övé. (férfié)
That is hers.Az az övé. (nőé)
This is ours.Ez a mienk.
That is theirs.Az az övék.
A kétféle birtokos névmás helyes használatával kapcsolatban figyeljük meg az alábbi két példát:
This is my car.Ez az én autóm.
This car is mine.Ez az autó az enyém.

A 'have' ige

Az angolban a birtoklás kifejezésének egyik módja a have igével történik. Jelentése: van valamije:
I have a car.Van egy autóm.
You have a car.Van egy autód.
He has a car.Van egy autója.
We have a car.Van egy autónk.
You have a car.Van egy autótok.
They have a car.Van egy autójuk.
Fontos tudni, hogy a have egyes szám 3. személy­ben has, múlt időben pedig had.
I have something.Van valamim.
He has nothing.Nincs semmije.
He had nothing.Nem volt semmije.

A 'become' ige

A become ige jelentése válik, lesz valamivé:
That became shorter.Az rövidebb lett.
Az rövidült.
He became old.Ő öreg lett.
Ő megöregedett.

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
havehadhad
becomebecamebecome
meanmeantmeant
movemovedmoved

Határozók és elöljárók

Példák a soon és az ago használatára:
He came soon.Ő hamar jött.
two weeks agokét héttel ezelőtt
Példák a within és a towards használatára:
within two weekskét héten belül
towards the towna város felé

Megjegyzések

1. A land földterületet, földbirtokot jelent, míg a ground földfelszínt, padlót: Sit on the ground!
2. A tree élő fa, a wood pedig fa mint anyag.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 15.
 
magyar-angol 15.
 
angol-magyar 1-15. összef.
 
magyar-angol 1-15. összef.
 
© 2014-2021 T.A.