VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
14. lecke
Kérdő mondatok ('to be' ige, múlt idő)
A melléknév fokozása 2.
Elöljárószavak: between, among

Szókészlet

headfn fej
facefn arc
eyefn szem
bodyfn test
handfn kéz
footfn láb
needige szüksége van
tryige próbál/megpróbál
arriveige érkezik/megérkezik
leaveige távozik/elmegy/elhagy
remainige marad/megmarad
followige követ
startige indul/indít
stopige megáll/megállít
suchmn ilyen/olyan
bothmn mindkettő/mindkét
sohsz így/úgy/ennyire/annyira
perhapshsz talán
betweenesz között/közt
amongesz között/közt

A melléknév fokozása 2.

A 12. leckében a középfokkal foglalkoztunk, ebben pedig a felsőfokkal fogunk.
Ha a melléknév egy szótagból áll, akkor a felső­fo­kot rendszerint -est végződéssel képezzük:
bignagybiggestlegnagyobb
smallkicsismallestlegkisebb
youngfiatalyoungestlegfiatalabb
oldöregoldestlegöregebb
Más melléknevek felsőfoka: newnewest, highhighest, lowlowest, longlongest, shortshortest, largelargest, easyeasiest.
A több szótagból álló melléknevek felsőfokát a most szó beiktatásával képezzük:
importantmost importantlegfontosabb
difficultmost difficultlegnehezebb
Néhány melléknévnek rendhagyó felső­foka van:
goodbestlegjobb
badrosszworstlegrosszabb
littlekis/kevésleastlegkevesebb
Példák felsőfokban lévő melléknevek használatára:
the newest cara legújabb autó
the highest buildinga legmagasabb épület
on the longest roada leghosszabb úton
in the worst casea legrosszabb esetben
Az alap-, közép- és felsőfok tömör összefoglalása:
smallsmallersmallest
kiskisebblegkisebb

Kérdő mondatok ('to be' ige, múlt idő)

A 11. leckében láttuk, hogy a to be igénél je­len i­dő­ben fordított szórend­del kell kérdezni. Ugyan­ez a szabály érvényes múlt időben is:
Was I good?Én jó voltam?
Were you good?Te jó voltál?
Was he good?Ő jó volt?
Was that good?Az jó volt?
Were we good?Mi jók voltunk?
Were you good?Ti jók voltatok?
Were they good?Ők jók voltak?
Were these good?Ezek jók voltak?

Elöljárószavak

Amikor két dologról vagy emberről van szó, a tesz­tekben a between, amikor pedig kettőnél több­ről, akkor az among elöljárószót fogjuk használni (bár a szabály nem ennyire egyszerű, lásd itt és itt):
between two houseskét ház között
among the girlsa lányok között

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
trytriedtried
leaveleftleft
stopstoppedstopped
A többi ige múlt idejű alakjának képzése szabályos: needneeded, arrivearrived, startstarted, remainre­mained, followfollowed.

Kiegészítések

1. A foot többes száma feet, a bodybodies.
2. Példa a need ige használatára:
She needs me.Neki szüksége van rám.
3. Példák a such és both használatára:
such thingsilyen dolgok
such a lifeegy ilyen élet
both childrenmindkét gyerek
4. Példák a so és perhaps használatára:
so goodannyira/olyan jó
She does so.Ő így csinálja.
Perhaps he helps.Talán ő segít.
A perhaps szinonimája a maybe (talán). A tesz­tek­ben ez a szó a mondat elején fog szerepelni.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 14.
 
magyar-angol 14.
 
angol-magyar 1-14. összef.
 
magyar-angol 1-14. összef.
 
© 2014-2021 T.A.