VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
13. lecke
Kérdő mondatok (folyamatos jelen)
A személyes névmás határozóként
Elöljárószavak: by, through

Szókészlet

foodfn étel
drinkfn ital
healthfn egészség
agefn életkor/kor
eatige eszik
drinkige iszik
takeige vesz/visz
putige tesz/rak
bringige hoz/elhoz
sendige küld/elküld
ownmn saját
samemn ugyanaz
sevenszn hét
eightszn nyolc
nineszn kilenc
tenszn tíz
backhsz vissza/hátra
howhsz hogy/mennyire/milyen
byesz által/révén/mellett
throughesz keresztül/át

Kérdő mondatok (folyamatos jelen)

Folyamatos jelen időben a kérdő mondatokat for­dított szórenddel kell képezni:
Am I working?Én dolgozom?
Are you working?Te dolgozol?
Is he working?Ő dolgozik?
Is this working?Ez működik?
Is Péter working?Péter dolgozik?
Are we working?Mi dolgozunk?
Are you working?Ti dolgoztok?
Are they working?Ők dolgoznak?
Are these working?Ezek működnek?
Mindig, amikor a tesztekben a kérdő mon­datok an­gol fordítását folyamatos jelen időben kérjük, erre a PrCo rövidítéssel fogunk figyelmez­tet­ni.

A 'how' kérdőszó

A how? legalapvetőbb jelentése hogy? hogyan?
How is she?Hogy van ő?
How is your sister?Hogy van a testvéred?
How do you think?Te hogyan gondolod?
How did it happen?Ez hogyan történt?
Sajátosság, hogy az angolok a How are you? kér­déssel nem érdeklődnek, hanem köszö­nnek.
Az alábbi kérdő mondatokban a how? jelentése mennyire? milyen?
How important?Mennyire fontos?
How bad?Mennyire rossz?
How high?Milyen magas?
How big?Mekkora? (Milyen nagy?)

A személyes névmás határozóként

Az eddigiekben számos elöljárószóval megismerked­tünk: with, without, in, on, from, into, over, under, before, after, behind, to, at, about, for, against.
Mindig, amikor egy személyes névmást elöljáró előz meg, a névmást tárgyesetben kell használni, pl.:
with mevelemwith usvelünk
with youveledwith youveletek
with him/hervelewith themvelük
Egyéb példák a többi elöljárószóval:
from metőlemin usbennünk
under youalattadafter youutánatok
on him/herrajtaat themnáluk
Példák a személyes névmás határozói használatára:
Come with us!Gyere velünk!
Go without me!Menj nélkülem!
Run after them!Fuss utánuk!
Speak about him!Beszélj róla!

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
eatateeaten
drinkdrankdrunk
taketooktaken
putputput
bringbroughtbrought
sendsentsent

Elöljárószavak

A by elöljárószó használata nehezen megtanulható, mert sokféle jelentése van, és fordítása a szöveg­kör­nyezettől füg­gően változó.
A by talán legfontosabb jelentése által, révén:
by the systema rendszer által/révén
by my worka munkám által/révén
A by egy másik jelentése mellett, valami közelében:
by a buildingegy épület mellett
by our housea házunk mellett
A through elöljárószó jelentése át, keresztül:
through the watera vízen át/keresztül
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 13.
 
magyar-angol 13.
 
angol-magyar 1-13. összef.
 
magyar-angol 1-13. összef.
 
© 2014-2021 T.A.