VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
12. lecke
Kérdő mondatok ('to be' ige, jelen idő)
A melléknév fokozása 1.
Elöljárószavak: for, against

Szókészlet

husbandfn férj
wifefn feleség
sonfn fia
daughterfn leánya
brotherfn fiútestvér
sisterfn leánytestvér
parentfn szülő
friendfn barát
bettermn jobb
worsemn rosszabb
easymn könnyű
difficultmn nehéz
thinkige gondol
findige talál/megtalál
wantige akar
showige mutat/megmutat
thanksz mint
likeesz mint
foresz -ért/-nak/-nek/számára
againstesz ellen

A melléknév fokozása 1.

Ahogyan a magyarban, úgy az angolban is három fo­kát különböztetjük meg a mellékneveknek: az alap-, a közép- és a felsőfokot. Ebben a leckében csak a közép­fok­kal foglalkozunk.
Az egyszótagú melléknevek (és a kétszótagúak kö­zül a -le, -er, -y, -ow végű melléknevek) közép­fokát -er végződéssel kell képezni:
bignagybiggernagyobb
smallkicsismallerkisebb
youngfiatalyoungerfiatalabb
A szóvégi y átalakul i-vé: easyeasier. Más mellék­nevek középfoka: oldolder, newnewer, highhigher, lowlower, largelarger, stb.
A több szótagból álló melléknevek középfokát a more szó beiktatásával képezzük:
importantmore importantfontosabb
difficultmore difficultnehezebb
Néhány melléknévnek rendhagyó kö­zép­foka van:
goodbetterjobb
badrosszworserosszabb
littlekis/kevéslesskevesebb
Az összehasonlításokban alapfoknál a like (vagy az as — lásd a használati útmutatót itt, itt, itt és itt), közép­foknál pedig a than használandó:
young like youfiatal, mint te
younger than youfiatalabb, mint te
big like thosenagy, mint azok
bigger than thosenagyobb, mint azok

Kérdő mondatok ('to be' ige, jelen idő)

Amikor az állítmány a to be ige valamelyik alakjából (am, are, is) van képezve, akkor nem a do segéd­igével kell kérdezni, hanem fordított szórend­del:
Am I good?Én jó vagyok?
Are you good?Te jó vagy?
Is she good?Ő jó?
Is that here?Az itt van?
Are we good?Mi jók vagyunk?
Are you good?Ti jók vagytok?
Are they good?Ők jók?
Are those here?Azok itt vannak?

Elöljárószavak

A for elöljárószó legfőbb jelentései: -ért, valamint -nak/-nek, számára. Példa:
for the familya családért
a családnak
a család számára
Példa az against elöljárószó használatára:
against the countryaz ország ellen

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
thinkthoughtthought
findfoundfound
wantwantedwanted
showshowedshowed

Megjegyzések

1. Nem a boy-t és girl-t használják, hanem külön szó van arra, hogy valakinek a fia vagy leánya:
her sonaz ő fia
her daughteraz ő leánya
2. Mint látjuk, az angol brother és sister szavak ki­fe­jezik a testvér nemét is. Egyebek:
my older brothera bátyám
my younger brotheraz öcsém
your older sistera nővéred
your younger sistera húgod
3. Angolul barátnő: girlfriend.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 12.
 
magyar-angol 12.
 
angol-magyar 1-12. összef.
 
magyar-angol 1-12. összef.
 
© 2014-2021 T.A.