VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
11. lecke
Kérdő mondatok (egyszerű jövő)
A mutató névmás jelzőként
Elöljárószavak: at, about

Szókészlet

naturefn természet
airfn levegő
waterfn víz
lifefn élet
deathfn halál
changefn változás
differentmn különböző
possiblemn lehetséges
feelige érez
liveige él/lakik
dieige meghal
changeige változik/változtat
everythingns minden
everybodyns mindenki
alsohsz szintén/is
justhsz éppen/épp/csak
ifksz ha
becauseksz mert
atesz -nál/-nél/-kor
aboutesz -ról/-ről

Kérdő mondatok (egyszerű jövő)

Az 5. leckében mutattuk be, hogy az egyszerű jö­vő időt a will segédigével kell képezni, például:
He will go.Ő fog menni.
Egyszerű jövő időben a kérdő mondatokat fordított szó­renddel kell képezni:
Will I go?Én fogok menni?
Will you go?Te fogsz menni?
Will he go?Ő fog menni?
Will we go?Mi fogunk menni?
Will you go?Ti fogtok menni?
Will they go?Ők fognak menni?
Például a He will go? kérdés helytelen, mert nincs fordított szórend alkalmazva.

A mutató névmás jelzőként

A mutató névmásokat (this, that, these, those) a következő formában használhatjuk jelzőként:
this boyez a fiú
that girlaz a lány
these boysezek a fiúk
those girlsazok a lányok
Néhány példamondat:
This boy plays.Ez a fiú játszik.
That girl learns.Az a lány tanul.
These boys work.Ezek a fiúk dolgoznak.
Those girls help.Azok a lányok segítenek.
Read this letter!Olvasd ezt a levelet!
Do that work!Csináld azt a munkát!

Elöljárószavak

Az at elöljárószó kontextustól függően sokfélekép­pen fordítható. Egyik gyakori jelentése -nál/-nél, idő­pontok esetén pedig -kor:
at a buildingegy épületnél
at that houseannál a háznál
at five o'clocköt órakor
at threeháromkor
Az about leggyakoribb jelentése -ról/-ről:
about the girlsa lányokról
about my familya családomról
Példamondatok az at és about elöljárószóval:
She is at the house.Ő a háznál van.
I come at two o'clock.Két órakor jövök.
They talked about
    the school.
Ők az iskoláról
    beszélgettek.

Kötőszavak

Példák az if és because kötőszó használatára:
If that happens...Ha az megtörténik...
Because he died.Mert ő meghalt.

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
feelfeltfelt
A többi ige múlt idejű alakjának képzése szabályos: livelived, diedied, changechanged.

Névmások

Példák az everything és everybody használatára:
Everything changes.Minden változik.
Everybody is here.Mindenki itt van.
Everybody paid.Mindenki fizetett.

Határozószavak

Ahogy a 8. leckében felsorolt always, never, often, sometimes, usually időhatározókat, az also és a just határozószavakat is az ige elé kell tenni:
He also works.Ő is dolgozik.
She just stopped.Ő épp megállt.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 11.
 
magyar-angol 11.
 
angol-magyar 1-11. összef.
 
magyar-angol 1-11. összef.
 
© 2014-2021 T.A.