VocaBEXT Nyelviskola, ANGOL
 
bejelentkezés szükséges
10. lecke
Kérdő mondatok (egyszerű múlt)
Tagadó mondatok (egyszerű múlt)
Elöljárószavak: before, after

Szókészlet

windowfn ablak
viewfn nézet/látvány/kilátás
casefn eset
ideafn ötlet/elképzelés
planfn terv
businessfn üzlet
lookige néz
useige használ
buyige vásárol/megvásárol
payige fizet/kifizet
happenige történik/megtörténik
appearige megjelenik
onlyhsz csak/csupán
thenhsz akkor/aztán
toohsz túl/túlságosan/is/szintén
againhsz ismét/megint
toesz -hoz/-hez/-höz/-nak/-nek
beforeesz előtt
afteresz után
behindesz mögött

Kérdő mondatok (egyszerű múlt)

Ha nem az alanyra kérdezünk (Ki? Mi?), egy­szerű múlt idő­ben a do segédige múlt idejű alakját (did) kell használni a fő ige szótári alakjával együtt:
Did I go?Én mentem?
Did you go?Te mentél?
Did she go?Ő ment?
Did we go?Mi mentünk?
Did you go?Ti mentetek?
Did they go?Ők mentek?
A Did he went? mondat helytelen, mert a go igét nem kell múlt időbe tenni: a múlt idejűséget a do segédige múlt idejű alakjával, a did-del kell kife­jezni.
A Do he went? mondat még helytele­nebb: itt a do helyett did, a went helyett go használan­dó.
Helyesen tehát: Did he go? Ő ment?

Tagadó mondatok (egyszerű múlt)

Egy­szerű múlt időben a tagadó mondatokat a do segédige múlt idejű alakjával (did) és a not ta­ga­dószóval kell képezni.
A did not kissé kevésbé hivatalos, összevont formája a didn't. Mi a leckéinkben és teszte­ink­ben csak az összevont formát fogjuk használni:
I did't learn.Én nem tanultam.
You did't learn.Te nem tanultál.
He didn't learn.Ő nem tanult.
We didn't learn.Mi nem tanultunk.
You didn't learn.Ti nem tanultatok.
They didn't learn.Ők nem tanultak.

A 'to' elöljárószó

A to elöljárószó sokféleképpen fordítható; egyik na­gyon gyakori jelentése -hoz/-hez/-höz:
to a roadegy úthoz
to my caraz autómhoz
Come here to me!Gyere ide hozzám!
I go to the house.Én megyek a házhoz.
A to jelentése bizonyos esetekben -nak/-nek:
Gave this to Feri!Add ezt Ferinek!
I gave a book
    to the boy.
Adtam egy könyvet
    a fiúnak.

A 'to' mint főnévi igenév képző

A to szónak szófajilag van egy teljesen más szere­pe is: ha igét előz meg, ez a főnévi igenév képzé­sét se­gítő szócska, és ez esetben jelentése -ni, például to read = olvasni. Példamondatok:
Go to work!Menj dolgozni!
I want to play.Én akarok játszani.
She likes to read.Ő szeret olvasni.
To be or not to be?Lenni vagy nem lenni?

Igealakok

A lecke szókészletéhez tartozó igék három alakja:
1. alak2. alak3. alak
buy boughtbought
pay paidpaid
A többi ige múlt idejű alakját szabályosan, -ed vég­ződéssel kell képezni, pl. looklooked, stb.

Elöljárószavak

Néhány elöljárószó összefoglalása:
in-ban/-beninto-ba/-be
with-val/-velon-on/-en/-ön
from-ból/-ből, -tól/-től
to-hoz/-hez/-höz, nak/-nek
Példa a before és behind használatára:
before youelőtted
behind the buildingaz épület mögött

Határozószavak

Példák a négy határozószó használatára:
too bigtúl nagy
only thesecsak ezek
She helped too.Ő is segített.
He worked then.Ő dolgozott akkor.
We come again.Mi ismét jövünk.
« Vissza a modul oldalára
Leckezáró tesztekOsztályzatok
angol-magyar 10.
 
magyar-angol 10.
 
angol-magyar 1-10. összef.
 
magyar-angol 1-10. összef.
 
© 2014-2024 T.A.