Gyakorlatok a 4. és 5. fejezethez

 

1. A B2 cellába írjuk be a “Géza, kék az ég és zöld a fű” szöveget, majd állítsuk be, hogy az Excel a cellán belül több sorba tördelve jelenítse meg ezt a szöveget.

2. Anélkül, hogy a B2 cellában lévő szöveget újraírnánk, javítsuk a szavat gyepre.

3. Jelöljük ki a C oszlopot, majd a 4-es sort egy-egy kattintással.

4. Jelöljük ki a B2:D4 cellatartományt, majd az A3:E12 cellatartományt.

5. Jelöljük ki a C oszlopot és a 4-es sort úgy, hogy mindkét kijelölés maradjon meg.

 

Gyakorlatok a 6. fejezethez

 

1. Töltsük ki a táblázat B és D oszlopának néhány celláját tetszőleges tartalommal, majd a 1-es és 3-as sor néhány cellájába is írjunk be tetszőleges tartalmat.

2. Szúrjunk be a D oszlop elé egy új oszlopot.

3. Töröljük le a táblázat 1-es sorának tartalmát, majd vonjuk vissza ezt a törlést.

4. Távolítsuk el teljesen a táblázat 2-es sorát.

5. Szúrjunk be az 1-es sor elé egy új sort.

6. Növeljük meg egérrel a B oszlop szélességét kb. az eredeti szélesség duplájára.

7. Távolítsuk el teljesen a C oszlopot.

8. Állítsuk be a 6-os sor magasságának értékét pontosan 29 egységnyire.

9. Töröljük le az A1:F6 tartomány celláinak tartalmát, majd vonjuk vissza a törlést.

 

Gyakorlatok a 7. fejezethez

 

1. A táblázat B2 cellájába írjuk be a nevünket, a B4 cellába pedig a lakcímünket. Ment­sük el a táblázatot a saját mappánkba proba néven.

2. Zárjuk be a proba nevű táblázatot, majd lépjünk ki az Excelből.

3. Indítsuk újra az Excelt. Nyissuk meg a proba nevű táblázatot.

4. A File menü Save As (Mentés másként) parancsát használva mentsük el a proba táb­lázatot régi Excel formátumban is (ehhez mentéskor válasszuk ki az Excel 97-2003 Workbook formátumot), így ez a fájl a régi Excel verziókkal is megnyitható lesz!

 

Gyakorlatok a 8. fejezethez

 

1. Állítsuk be, hogy az oldal mérete legyen A4-es, tájolása fekvő, bal és jobb margójának mérete 2,54 cm (1’), felső és alsó margójának mérete pedig 3,81 cm (1.5’).

2. Írjuk be a táblázat fejlécébe (élőfejébe) a saját nevünket.

3. Szúrjuk be a táblázat láblécébe (élőlábába) az oldalszámot. Ezután írjunk a táblázat valamelyik cellájába egy betűt, hogy láthassuk, az oldalszám mező 1-esre vált.

4. Váltsunk vissza normál nézetbe, az állapotsor  Normal nézet ikonjára kattintva.

 

Gyakorlatok a 9. fejezethez

 

1. A táblázat B1, B2, B3, B4 és B5 celláiba írjuk be ugyanazt a számot: 9.876.

2. A B1 cellába írt számot formázzuk 1 tizedesnyi pontossággal, a B2 cellába írtat 2 tizedessel, a B3 cellába írtat 3 tizedessel, a B4 cellába írtat 4 tizedessel, a B5 cellába írtat pedig 0 tizedesnyi pontossággal (vagyis egész értékűre kerekítve).

3. A B7 cellába írjuk be Románia lakosságát (20100000), a B8 cellába Magyarország lakosságát (9900000), majd állítsuk be a két cellán az ezres csoportosítást.

4. A B10 cellában jelenítsük meg a saját születési dátumunkat magyarul és a teljes hónapnévvel, például: 1998. augusztus 8.

5. A B12 cellában jelenítsük meg az idei év legutolsó napját románul és rövidített hónapnévvel, például: 31 dec. 2015.

 

Gyakorlatok a 10. fejezethez

 

1. A táblázat A1 cellájába írjuk be a “számítógép” szavat, és ezt formázzuk 12-es méretű, félkövér stílusú, Times New Roman betűtípussal.

2. Az A1 cellának adjuk halványzöld háttérszínt, és minden betűnek más-más írásszínt.

3. Húzzuk át az A1 cella teljes tartalmát, az “ó” betűt pedig emeljük felső indexbe.

 

Gyakorlatok a 11. fejezethez

 

1. Készítsük el a mellékelt felső ábra pontos mását.

2. Készítsük el a mellékelt alsó ábra pontos mását.

3. Írjuk be a Helló szavat egy új cellába, majd forgassuk el ezt 25 fokos szögben.

4. Helyezzük egy megmagasított cella szövegének betűit egymás alá, elforgatás nélkül.

5. Egy magas sor négy különböző cellájának mindegyikébe írjunk be 1-1 betűt. Igazítsuk mindegyiket más cellasarokba.

 

Gyakorlatok a 12. fejezethez

 

1. Hozzunk létre az első munkalappal együtt összesen hat munkalapot.

2. Töröljük le az utolsó, majd a harmadik munkalapot.

3. Változtassuk a megmaradt munkalapok nevét Lap1, Lap2, Lap3, Lap4-re.

4. Állítsuk be a munkalap-fülek színét ebben a sorrendben: sárga, zöld, piros, barna.

5. Az utolsó munkalapot mozgassuk az első munkalap elé.

 

Gyakorlatok a 13. fejezethez

 

1. A B2 cellába írjuk be a teljes nevünket. Formázzuk ezt a cellát Times New Roman betűtípussal, 18-as betűmérettel, zöld betűszínnel és halványzöld háttérrel.

2. Másoljuk a B2 cella tartalmát a B4 cellába úgy, hogy az előző feladatban beállított formázások (betűtípus, betűméret, betűszín és háttérszín) is másolódjanak.

3. Másoljuk a B2 cella tartalmát a B6 cellába úgy, hogy a beállított formázások NE másolódjanak át a B6 cellába, csak a nevünk jelenjen meg ott fekete-fehéren.

4. A D oszlopban D1-től D8-ig írjunk be mindegyik cellába számokat. Másoljuk a D1:D8 tartományt előbb az E oszlopba, majd a második munkalap C oszlopába.

5. A C oszlopban C1-től C8-ig írjunk be mindegyik cellába egy betűt. Másoljuk a C1:C8 tartományt át egy PowerPoint bemutatóba, majd egy Word dokumentumba.

 

Gyakorlatok a 14. fejezethez

 

1. Az F oszlopban F1-től F8-ig írjunk be minden cellába egy-egy szavat, majd másoljuk az F1:F8 cellatartomány tartalmát a G oszlopba.

2. Töröljük ki a G3:G6 cellatartomány tartalmát.

3. Távolítsuk el a táblázatból az egész F oszlopot. (Ne csak a tartalmát töröljük!)

 

Gyakorlatok a 15. fejezethez

 

1. Írjuk be több cellába az ”USA” szavat, még a századik sor alá is. Kerestessük meg.

2. Cseréltessük ki az ”USA” szó előfordulásait ”Amerikai Egyesült Államok”-ra.

 

Gyakorlatok a 16. fejezethez

 

1. Színezzük az A1, A2, A3, A4, A5 és A6 cellák mindenikét más-más háttérszínnel.

2. Egyesítsük az A1 és A2 cellát, majd egyesítsük az A4:A6 cellatartományt.

3. Szűntessük meg az A1 és A2 cellák egyesítését.

4. Állítsuk a C, D és E oszlopok szélességét 13 egységnyire (96 pixel), majd a 2., 3. és 4. sorok magasságát 60 egységnyire (80 pixel). Ahogy az alábbi A. ábrán is látható, a C2:E4 cellatartomány cellái nagyjából négyzet alakúak lesznek.

5. Egyesítsük a C2 és C3 cellát, a D2 és E2 cellát, stb., ahogy alább a B. ábrán látható.

6. Írjunk be a C2:E4 tartomány celláiba betűket, és igazítsuk a C. ábrán látható módon.

 

 

Gyakorlatok a 17. fejezethez

 

1. A B2:C3 cellatartományt szegélyezzük kívül-belül folytonos vonallal. Végül a tartomány alsó szegélyét töröljük le:

2. Az E2:G4 cellatartományt szegélyezzük előbb kívül-belül folytonos, majd azután belül pontozott vonallal. Végül a középső cella szegélyeit töröljük le:

3. Az I2:K5 cellatartományt szegélyezzük a) kívül vastag, folytonos, kék vonallal; b) belül víz­szintesen szaggatott, piros vonallal; c) belül függőlegesen zöld, pontozott vonallal:

 

 

Ismétlő gyakorlatok

 

1. Szúrjunk be egy új munkalapot, mozgassuk az utolsó munkalap után, nevezzük ’Munka4’-nek, és a munkalap fejlécének színét változtassuk sárgára. [12. fejezet]

2. Az A1 és A2 cellába írjuk be a π értékét 7 tizedes pontossággal (3,1415926). Az A1 cellát formázzuk 2 tizedessel (3,14), az A2 cellát pedig 1 tizedessel (3,1). [9.1.1. fejezet]

3. Állítsuk be, hogy a 2. sor magassága legyen pontosan 100 egység. [6. fejezet]

4. A B2 cellába írjuk be a ’Helló’ szavat, és formázzuk úgy, hogy a betűk egymás alatt, de elforgatás nélkül jelenjenek meg. [11.2. fejezet]

5. A táblázat fejlécébe szúrjuk be a pontos időt mutató mezőt. [8. fejezet]

 

Gyakorlatok a 18. fejezethez

 

1. Az A oszlopban hozzuk létre az 1, 2, 3, ..., 99, 100 sorozatot.

2. A B oszlopban hozzuk létre a 200, 198, 196, ..., 2, 0 sorozatot.

3. A C oszlopban hozzuk létre a pi314,  pi315, ..., pi413 sorozatot.

4. A D oszlopban hozzunk létre egy olyan dátumsorozatot, mely a mai nappal indul, és a jövő év utolsó napjával fejeződik be.

5. Az E oszlopban hozzunk létre egy olyan sorozatot, mely a jövő hétfői dátummal indul, a következő hétfői dátumokkal folytatódik, és a jövő év utolsó hétfői dátumával fejeződik be. Az E oszlopban a dátumok formátuma legyen yyyy-mm-dd alakú (pl. 2018-03-26).

 

Gyakorlatok a 19. fejezethez

 

1. Az első munkalap A és B oszlopába írjuk be a jobboldalt látható adatokat (tanulók nevét és jegyét), és készítsünk másolatot erről a cellatartományról a második és harmadik munkalapra is.

2. Az első munkalapon szűrjük ki azokat a tanulókat, melyek esetén a jegy 8.

3. A második munkalapon szűrjük ki azokat a tanulókat, melyek esetén a jegy értéke nagyobb, mint 7.

4. A harmadik munkalapon szűrjük ki azokat a tanulókat, melyek esetén a jegy értéke a [6, 8] intervallumba esik.

5. Az első munkalapon a két felső cellából vegyük ki a szűrő gombokat.

 

Gyakorlatok a 20. fejezethez

 

1. Írjuk be a táblázatba az ábrán látható adatokat, és másoljuk ezeket a második, harmadik, negyedik és ötödik munkalapba is.

2. Az első munkalapon állítsuk a tanulókat névsorrendbe.

3. A második munkalapon állítsuk a tanulókat életkor szerinti növekvő sorrendbe.

4. A harmadik munkalapon állítsuk a tanulókat jegy szerinti csökkenő sorrendbe.

5. A negyedik munkalapon állítsuk a tanulókat jegy szerinti csökkenő sorrendbe úgy, hogy az azonos jegyű tanulók névsorrendben jelenjenek meg.

6. Az ötödik munkalapon állítsuk a tanulókat életkor szerinti csökkenő sorrendbe úgy, hogy az azonos életkorú tanulók névsorrendben jelenjenek meg.

 

Gyakorlatok a 21. fejezethez

 

 

1. Írjuk be az A1 cellába a 6-os számot, a B1 cellába pedig 8-ast. Írjunk a C1 cellába egy olyan képletet, mely kiszámítja az A1 és B1 cellák értékének összegét. Ennek mintájára a C2 cellában jelenítsük meg az A1 és B1 szorzatát, a C3 cellában az A1 és B1 kivonásának, illetve a C4 cellában ezek osztásának eredményét. Végül, az A4 cellában jelenítsük meg az A1 cella tartalmának négyzetét.

2. Írjuk be az A6 cellába a 650 számot (egy termék ára). Számítsuk ki és jelenítsük meg a B6 cellában, hogy mennyi lesz a termék ára ÁFÁ-val együtt (24% mellett 806 lesz).

 

3. Másoljuk be a táblázatunk második munkalapjára a mellékelt ábra A1:C4 tartományát, melyből kiderül például, hogy egy kg alma ára 2 lej, és összesen 150 kg almánk van. A D2 cellába írjunk be egy olyan képletet, mely kiszámítja, hogy ha az összes almát eladjuk, hány lejt kapunk. Ugyanígy számítsuk ki a D3 és D4 cellában is a megfelelő összárak értékét. Végül a C5 és D5 cellában számítsuk ki a felettük lévő három cella értékének összegét.

 

4. A harmadik munkalap A1, A2 és A3 cellájába írjuk be rendre a 12, 8.3 és 18 számokat. A B oszlop celláiban számítsuk ki és 2 tizedes pontossággal jelenítsük meg a következőket:

a) a B1 cellában az A1 és A2 cellaértékek szorzatának negyedét;

b) a B2 cellában az A1 és A2 cellaértékek összegének felét;

c) a B3 cellában az A1, A2 és A3 cellaértékek középarányosát.

 

 

Gyakorlatok a 22. fejezethez

 

1. A jobboldali ábra mintájára töltsük fel az A2:E2 tartomány celláit egy tanuló sorszámával (1) és négy érettségi jegyével (9.4, 7.25, 6 és 8.9). Az F2 cellában számítsuk ki a SZUM függvénnyel a négy jegy összegét, a G2 cellában pedig az ÁTLAG függvénnyel a négy jegy átlagát 2 tizedes pontossággal.

 

2. A második munkalapon írjunk be az A1:A25 cellatartomány 25 cellájába tetszőleges jegyeket az [1, 10] intervallumból. A jegyek között legyenek vegyesen 5-nél kisebbek és 5-nél nagyobbak is. Ezután a B1 cellában a HA függvényel jelenítsük meg a "sikeres vizsga" vagy a "sikertelen vizsga" szöveg valamelyikét, attól függően, hogy az A1-ben lévő jegy értéke nagyobb vagy egyenlő mint 5, vagy sem. Végül a B1 cellát vontassuk le a B25 celláig, hogy ezáltal minden jegy után auto­matikusan jelenjen meg a vizsga sikerességét vagy sikertelenségét jelző szöveg.

 

3. A harmadik munkalap A oszlopába írjuk be a jobboldali ábrán látható számokat: 233, 816, 456, 107, 705. Az alábbi alpontok mindenikét függvénnyel végezzük el:

a) A B1 cellában számítsuk ki az A1:A5 tartomány celláinak összegét.

b) A B2 cellában számítsuk ki az A1:A5 tartomány celláinak átlagát.

c) A B3 cellában számítsuk ki az A1:A15 tartomány azon celláinak darabszámát, melyek számot tartalmaznak.

d) A B4 cellában számítsuk ki az A1:A5 cellaértékeinek maximumát.

e) A B5 cellában számítsuk ki az A1:A5 cellaértékeinek minimumát.

 

Gyakorlatok a 23. fejezethez

1. Készítsük el a 15x15-ös szorzótáblát a 23.4 alfejezetben leírtak alapján.

 

2. A mellékelt ábra alapján az A1:A6 tartományba írjuk be rendre a 600, 450, 800, 750, 500 számokat, melyek termékek árait jelképezik lejben kifejezve. A B1 cellába írjuk be a 4.4537 számot, ami a napi euró árfolyamot jelképezi.

a) A B2 cellába írjunk be egy olyan képletet, mely kiszámítja, hogy az A2 cellába írt, lejben kifejezett érték hány eurónak felel meg.

b) A B2 cellába írt képletben a hivatkozás típusát változtassuk meg úgy, hogy a B2 cellát levontatva B6-ig helyes értékeket kapjunk.

c) A B7 cellában jelenítsük meg a B2:B6 tartomány összegét, 2 tizedes pontossággal.

 

Gyakorlatok a 24. fejezethez

1. Szúrjunk be egy képet, és szegélyezzük fekete vonallal. A kép magasságát állítsuk be pontosan 3,2 cm-re, kontrasztját növeljük 15%-kal, fényerejét csökkentsük 10%-kal.

2. Szúrjunk be egy háromszög alakzatot. A szegélyét legyen 1pt vastagságú, pontozott zöld vonal, a belseje pedig színátmenetes: balról jobbra váltson sárgából zöldbe.

3. Szúrjunk be egy hiperhivatkozást, melynek szövege legyen Helló, s ha rákattintunk, ugorjon a következő munkalapra. Szúrjunk be egy másik hiperhivatkozást is Google szöveggel; erre rákattintva a webböngésző töltse be google.com weblapot.

 ·  =

4. Szúrjunk be egy © copyright és egy § paragrafus szimbólumot, majd az egyenletszerkesztővel készítsük el a mellékelt matematikai képletet.

5. A © copyright jelet tartalmazó cellához írjuk be megjegyzésként, hogy copyright.

 

 

Gyakorlatok a 25. fejezethez

 

1. Készítsük el a jobboldalt látható oszlopos diagramot. Legyen gondunk arra, hogy

a. A diagram jobboldalán a jelmagyarázatban legyenek láthatóak a nevek: John, Peter, Tom. Mindhárom név betűméretét állítsuk 14-esre, betűtípusát pedig Garamond-ra.

b. A diagram alsó tengelye alatt legyenek láthatóak az évszámok: 2011, 2012, 2013.

c. A John-hoz tartozó oszlopok belseje legyen sárga, körvonala pedig barna.

d. Mindegyik oszlop felett jelenjen meg a hozzá tartozó számérték: 13, 9, 11, stb.

e. A diagram baloldali tengelyén a skálázás kezdődjön 5-tel és tartson ötösével 25-ig.

2. Készítsük el a jobboldalt látható körcikk–diagramot. Legyen gondunk arra, hogy

a. A diagram jobboldalán a jelmagyarázatban legyenek láthatóak az operációs rendszer nevek: Windows 7, Windows XP, Windows 8, stb. Mindegyik op.r. név betűméretét állítsuk 16-osra, betűszínét pedig kékre.

b. A diagram körcikkelyeiben (vagy mellettük) legyenek láthatóak a százalékos értékek: 46%, 31%, stb.

c. A Windows 8 9%-os körcikkének belseje legyen világosbarna és körvonala sötétbarna.

d. A Windows XP 31%-os körcikkének belseje legyen sárga alapon ferde zöld vonalas.

e. A Mac OS X cikkely háttérszíne menjen át fentről lefele sárgából sötétzöldbe.