Megoldott feladatok (Szekvenciák)
- VII. osztály -

Az alábbi megoldott feladatok szerepe az, hogy ötleteket adjanak és segítséget nyújtsanak a kitűzött feladatok megoldásához.

A C++ programok megírására szolgáló OnlineGDB weboldal címe:
https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler

s001. feladat
Írjunk egy olyan C++ programot, mely kiírja, hogy Helló.
Megoldás
Megjegyzés: bár a C++ programok nélkülözhetetlen részei, helytakarékos­sá­gi okokból a további megoldásokból mellőzni fogjuk azokat a részeket, melyek a fenti ábrán el vannak halványítva.
s151. feladat
Nehézségi fok:
Írjunk programot, mely bekér egy tizedes számot (n), majd kiírja ezt a számot.
Megoldás
A konzol n = 3.14 esetén:
Kérek egy tizedes számot: 3.14
A megadott szám: 3.14
s152. feladat
Nehézségi fok:
Írjunk programot, mely bekér egy nevet (sNev), majd kétszer kiírja ezt, vesszővel elválasztva.
Megoldás
A konzol sNev = "John" esetén:
Kérek egy nevet: John
A név kétszer: John, John
s201. feladat
Nehézségi fok:
Írjunk programot, mely bekér egy számot (n), majd kiírja annak négyzetét.
Megoldás
Egy n szám négyzete n2, vagyis n * n. A program:
A konzol n = 7 esetén:
Kérek egy számot: 7
A szám négyzete: 49
s202. feladat
Nehézségi fok:
Írjunk programot, mely bekéri egy tó nevét (sTo), majd háromszor kiírja ezt, egymás alatti sorokban.
Megoldás
A sortörés karakter: "\n" (new line = új sor). A program:
A konzol sTo = "Balaton" esetén:
Kérem egy tó nevét: Balaton
A tó neve háromszor, egymás alatt:
Balaton
Balaton
Balaton
s251. feladat
Nehézségi fok:
Írjunk programot, mely bekér két számot (n1, n2), majd kiírja ezek összegét.
Megoldás
A konzol n1 = 192 és n2 = 8 esetén:
Kérem az első számot: 192
Kérem a második számot: 8
A számok összege: 200
s252. feladat
Nehézségi fok:
Írjunk programot, mely bekér egy számot (n), majd kiírja ennek három­ne­gye­dét. A kiszámított eredménynek jelenjen meg a tizedes része is (ha van).
Megoldás
Egy n szám 3/4-ét úgy számítjuk ki, hogy beszorozzuk 3/4-del: n * 3 / 4.
Annak érdekében, hogy a program a hányados tizedesrészét ne mellőzze, az osztás előtt a számot float típusúvá kell alakítanunk. (Egy másik megoldás az lenne, ha az n változót már eleve float típusúnak deklarálnánk.) A program:
A konzol n = 11 esetén:
Kérek egy számot: 11
A szám háromnegyede: 8.25
s301. feladat
Nehézségi fok:
Írjunk programot, mely bekéri egy téglalap hosszúságának és szélességének mértékét (nHossz és nSzel), majd kiszámítja és kiírja a téglalap kerületét.
Megoldás
Egy téglalap kerületét úgy kapjuk meg, hogy a hosszúság kétszeresét és a szélesség kétszeresét összeadjuk: 2 * nHossz + 2 * nSzel. A program:
A konzol nHossz = 6 és nSzel = 4 esetén:
Kérem a téglalap hosszúságát: 6
Kérem a téglalap szélességét: 4
A téglalap kerülete: 20