C++ segédanyag (Elágazások)
- VII. osztály -

Az elágazások a szekvenciáknál egy fokozattal bonyolultabb szerkezetű algorit­musok. Az elágazások lényege az, hogy adott utasítások csak abban az esetben hajtódnak végre, ha bizonyos feltételek igazak.
Az elágazások megvalósítására szolgáló tipikus utasítás az if-else (ha-különben) parancs, valamint a switch parancs.
Az elágazásokkal kapcsolatos feladatok kódszáma "e" betűvel kezdődik.

A C++ programok megírására szolgáló OnlineGDB weboldal címe:
https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler

Logikai operátorok
A logikai operátorok a következők:
Pszeudokódban C++-ban
És (and) &&
Vagy (or) ||
Nem (not) !
Az operátorok igazságtáblái:
Példák a logikai operátorok használatára C++-ban:
1. És
Ha n értéke 10 és 99 közötti, írassuk ki, hogy "Kétjegyű szám". Megoldás:
if (n >= 10 && n <= 99)
  cout << "Kétjegyű szám";
2. Vagy
Ha sBetu értéke nagy "Y" vagy kis "y", írassuk ki, hogy "Yes". Megoldás:
if (sBetu == "Y" || sBetu == "y")
  cout << "Yes";
3. Nem
Ha nJegy értéke nem 9 vagy 10, írassuk ki, hogy "Nem jó jegy.". Megoldás:
if (!(nJegy == 9 || nJegy == 10))
  cout << "Nem jó jegy";
Megjegyzés: a fentivel azonos, ha úgy írjuk, hogy nJegy se nem 9, se nem 10:
if (nJegy != 9 && nJegy != 10)