Kitűzött feladatok (Folyamatábrák és pszeudokód)
- VI. osztály -

Ablakcm
Ablak szveg
A Blockly Demo webcíme:
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html

F01. feladat
Írjunk programot, mely bekéri a jelenlegi életkorunkat (nEletkor), majd ezt követően kiírja, hogy jövőben hány évesek leszünk.
Az algoritmus folyamatábrája:
A fenti folyamatábra alapján
a) készítsük el a programot Blockly-ban.
A Blockly program elkészítésekor
b) Írjuk meg az algoritmust pszeudokódban.
Ha nem tudod önállóan megoldani a feladatot, használd az Útmutatást!
Mielőtt beküldenéd a működő programodat, olvasd el a Követelményeket!
Az Útmutatást és a Követelményeket minden feladat alatt megtalálod:
Útmutatás | Követelmények
F02. feladat
Írjunk programot, mely bekér egy számot (n), kiszámítja ennek kétszeresét (2×n) és négyzetét (n×n), majd kiírja a két kiszámított értéket egy mondatban.
Az algoritmus folyamatábrája:
A fenti folyamatábra alapján
a) készítsük el a programot Blockly-ban.
A Blockly program elkészítésekor
b) Írjuk meg az algoritmust pszeudokódban.
Útmutatás | Követelmények
F03. feladat
Írjunk programot, mely bekér három számot (n1, n2, n3), ami egy tanuló három jegye, kiszámítja ezek átlagát (nAtlag), majd kiírja a kapott értéket.
Az algoritmus folyamatábrája:
A fenti folyamatábra alapján
a) készítsük el a programot Blockly-ban.
A Blockly program elkészítésekor a számokat kérjük be kísérő szöveggel, és az eredményt írjuk ki a következő formában: "A három szám átlaga … ."
b) Írjuk meg az algoritmust pszeudokódban.
Útmutatás | Követelmények
F04. feladat
Írjunk programot, mely bekér két számot (n1 és n2), majd kiszámítja és kiírja ezek szorzatát.
Az algoritmus pszeudokódja:
beolvas n1, n2
nSzorzatn1 * n2
kiír nSzorzat
A fenti pszeudokód alapján
a) készítsük el a programot Blockly-ban;
b) készítsük el az algoritmus folyamatábráját.
Útmutatás | Követelmények
F05. feladat
Írjunk programot, mely bekér egy számot (n), kiszámítja a szám másfél­szeresét (nMasfel), majd kiírja a kapott értéket.
Az algoritmus pszeudokódja:
beolvas n
nMasfeln * 1.5
kiír nMasfel
A fenti pszeudokód alapján
a) készítsük el a programot Blockly-ban;
b) készítsük el az algoritmus folyamatábráját.
Útmutatás | Követelmények
F06. feladat
Írjunk programot, mely bekér két számot (n1 és n2), összehasonlítja ezeket, majd kiírja, hogy melyik nagyobb.
Az algoritmus folyamatábrája:
A fenti folyamatábra alapján
a) készítsük el a programot Blockly-ban.
A Blockly program elkészítésekor
b) Írjuk meg az algoritmust pszeudokódban.
Útmutatás | Követelmények
F07. feladat
Írjunk programot, mely bekér egy számot (n), és ha ez negatív, akkor kiírja, hogy “Hiba: negatív szám”. Legvégül a program írja ki (attól függetlenül, hogy a szám negatív vagy sem), hogy “Vége.”
Az algoritmus folyamatábrája:
A fenti folyamatábra alapján
a) készítsük el a programot Blockly-ban.
A Blockly program befejezése után ellenőrizzük:
b) Írjuk meg az algoritmust pszeudokódban.
Útmutatás | Követelmények
F08. feladat
Egy lift 200 kilót bír meg. Írjunk programot, mely bekéri két személy test­súlyát (nSuly1 és nSuly2), majd megállapítja, hogy a lift megbírná-e ezt a két személyt, ha egyszerre szállnának be a liftbe.
Az algoritmus folyamatábrája:
A fenti folyamatábra alapján
a) készítsük el a programot Blockly-ban.
b) Írjuk meg az algoritmust pszeudokódban.
Útmutatás | Követelmények
F09. feladat
Írjunk programot, mely bekér egy életkort (nEletkor). Ha a megadott szám nagyobb vagy egyenlő mint 18, akkor a program írja ki, hogy "Felnőtt"), ellenkező esetben pedig írja ki, hogy "Gyerek").
Az algoritmus pszeudokódja:
beolvas nEletkor
┌ha nEletkor  18 akkor
│  kiír "Felnőtt"
│különben
│  kiír "Gyerek"
└□
A fenti pszeudokód alapján
a) készítsük el a programot Blockly-ban;
b) készítsük el az algoritmus folyamatábráját.
Útmutatás | Követelmények
F10. feladat
Írjunk programot, mely bekér egy számot (n). Ha a szám kétjegyű (vagyis ha értéke 10 és 99 közötti), akkor a program írja ki, hogy "Kétjegyű szám". (Ha a szám nem kétjegyű, akkor a program ne írjon ki semmit.)
Az algoritmus pszeudokódja:
beolvas n
┌ha n  10 és n  99 akkor
│  kiír "Kétjegyű szám"
└□
A fenti pszeudokód alapján
a) készítsük el a programot Blockly-ban;
b) készítsük el az algoritmus folyamatábráját.
Útmutatás | Követelmények