Kitűzött feladatok: Konstansok és változók

51. feladat: Készítsünk egy olyan programot, mely az sBemutatkozas nevű változót feltölti a "Tom vagyok." sztringgel (szöveges értékkel), majd a változó értékét megjeleníti.

52. feladat: Készítsünk egy olyan programot, mely egy nMagassag nevű változót feltölt az 1.54 tizedes számértékkel (1 méter 54 centi), majd a változó értékét megjeleníti.

53. feladat: Készítsünk egy olyan programot, mely az sNev ne­vű változót feltölti a "Tom" sztringgel, az nEletkor mező értékét a 12 számértékkel, majd ezután megjeleníti egy üzenet­ben a nevet és az életkor értékét ilyen formában: "Tom 12 éves".

54. feladat: Készítsünk egy olyan programot, mely az nAr vál­to­zót feltölti előbb 3-mal, majd utána 7-tel, és végül a változó ér­té­két megjeleníti. Milyen érték fog megjelenni?

55. feladat: Készítsünk egy olyan programot, mely beolvas (a felhasználótól bekér) egy ne­vet, ezt eltárolja az sNev nevű változóba, majd a változó értékét megjeleníti.

56. feladat: Készítsünk egy olyan programot, mely beolvas egy városne­vet, ezt eltárolja az sVaros nevű változóba, ezután bekér egy postai irányítószámot (Udvarhelyé 535600), ezt eltá­rolja az nIranySzam nevű változóba, majd végül egymás után mindkét változó értékét meg­je­leníti: előbb a város nevét, majd az irányítószámot.

57. feladat: Készítsünk programot, mely bekér két számot, majd megjeleníti ezek összegét.

58. feladat: Készítsünk programot, mely bekér egy számot, majd kiírja ennek dupláját.

59. feladat: Készítsünk programot, mely bekér két számot, majd kiírja ezek különbségét.

60. feladat: Készítsünk programot, mely bekér három számot, majd kiírja ezek összegét.

61. feladat: Készítsünk programot, mely bekér egy számot, majd kiírja ennek felét.

62. feladat: Készítsünk programot, mely bekér két számot, majd kiírja ezek szorzatát.

63. feladat: Készítsünk programot, mely bekér egy számot, majd kiír egy ennél 1-gyel ki­sebb számot. (Például, ha beolvasunk 100-at, akkor kiír 99-et.)

64. feladat: Készítsünk programot, mely bekéri egy tanuló két testnevelés jegyét, majd ki­írja a két jegy átlagát. (Például 8 és 10 átlaga 9 lesz, 5 és 6 átlaga 5.50.)

65. feladat: Készítsünk programot, mely bekér egy számot, majd kiírja ennek négyzetét.

66. feladat: Készítsünk programot, mely bekéri egy tanuló három matematika jegyét, majd ki­írja a három jegy átlagát.

 

Kitűzött feladatok: Elágazások

67. feladat: Készítsünk programot, mely megjeleníti a következő üzenetet: "év angolul:", és várja, hogy megadjuk a választ (beírjuk a fordítást). Ha válaszképpen azt írjuk be, hogy "year", akkor a program írja ki, hogy "Helyes válasz".

68. feladat: Készítsünk programot, mely megjelenít egy véletlen egyjegyű számot, és egy­úttal fel­szólít, hogy írjuk be a szám kétszeresét. Ha helyesen megadjuk a szám kétszeresét, ak­kor a program írja ki, hogy "Helyes", egyébként pedig, hogy "Helytelen".

69. feladat: Készítsünk programot, mely bekér két számot. Csak abban az esetben, ha a két szám egyenlő, a program írja ki, hogy "A két szám egyenlő". Végül pedig – attól füg­get­le­nül, hogy a két szám egyenlő volt vagy sem –, a program írja ki, hogy "Program vége".

70. feladat: Készítsünk programot, mely bekér egy számot. Ha a szám négyjegyű, akkor a program írja ki, hogy "A szám négyjegyű", ellenkező esetben pedig azt, hogy "A szám nem négyjegyű". Bármelyik esetben legvégül a program még írja ki, hogy "Vége".

71. feladat: Készítsünk programot, mely bekér két számot. Ezután a program írja ki a na­gyobbik szám értékét, kísérő szöveggel, ilyen formában: "A nagyobbik szám 25".

72. feladat: Készítsünk programot, mely bekér két szavat. Ha a két szó megegyezik, akkor a program írja ki, hogy "A szavak azonosak", ellenkező esetben pedig azt, hogy "A szavak kü­lön­böznek". Legvégül a program még írja ki, hogy "Program vége".

73. feladat: Készítsünk programot, bekér egy számot. Ha szám értéke nincs az [0, 5] tarto­mányban, akkor a program írja ki, hogy "Rendben".

74. feladat: Készítsünk programot, mely bekér egy számot. Ha a szám pozitív, a program írja ki, hogy "Pozitív", ha negatív, írja ki, hogy "Negatív", és ha 0, akkor írja ki, hogy "Nulla". (Bármilyen számérték esetén csak egyetlen üzenet jelenhet meg a három közül.)

75. feladat: Készítsünk programot, mely bekér két számot. Csak ha a két szám különözik, a program írja ki egy üzeneten belül mindkét szám értékét, ilyen formában: "7 és 8".

76. feladat: Készítsünk programot, mely kiír két véletlen egyjegyű számot, majd bekér egy új számot. Ha az általunk beírt szám azonos valamelyik számmal, a program írja ki, hogy "OK".